leave out là gì

Bản dịch của "leave out" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: leave out là gì

Bản dịch

2. "sth"

loại cái ra khỏi cái

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "leave out" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to leave out

loại vật gì thoát khỏi vật gì

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: payphone là gì

English Cách dùng "leave out" nhập một câu

You want to tát make everything that was cool even better, and leave out all the stuff that was weak.

Employers are không tính tiền to tát draft employee benefit plans that leave out certain groups of workers.

The bad news is that the book leaves out much that it ought to tát include and includes some that it ought to tát leave out.

It would, of its nature, leave out what it is to tát be a thinker.

Xem thêm: on hold là gì

Not sure why investigative reporters leave out that detail.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "leave out":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "leave out" nhập giờ Việt