lastly là gì

Key takeaways

 • Finally: được dùng nhằm chỉ những loại ra mắt sau đó 1 khoảng tầm thời hạn lâu năm, thông thường chỉ thành phẩm của vụ việc sau những trở ngại.

  Bạn đang xem: lastly là gì

 • At last: được dùng nhằm chỉ sự chậm rì rì trễ lâu lâu năm thực hiện không còn kiên trì, nhấn mạnh vấn đề sự vội vã hoặc cảm nhận thấy phiền toái vì như thế sự chậm rì rì trễ ê.

 • Lastly: được dùng nhằm chỉ những loại sau cùng Lúc liệt kê list.

 • In the end: được dùng nhằm nhắc đến một Kết luận sau đó 1 quy trình lâu năm, sau thật nhiều thay cho thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận.

Phân biệt “Finally”, “At last”, “Lastly” và “In the end”

Finally

Cách dùng: Finally được dùng nhằm chỉ những loại (cuối nằm trong cũng) ra mắt sau đó 1 khoảng tầm thời hạn lâu năm, thông thường chỉ thành phẩm của vụ việc sau những trở ngại.

Vị trí nhập câu: Với nghĩa này, địa điểm của “finally” nhập câu ở đầu câu hoặc ở thân thiết căn nhà ngữ và động kể từ chủ yếu, sau trợ động kể từ hoặc sau động kể từ "be".

Ví dụ:

 • There were no buses and taxis and we finally got trang chính on foot. (Chẳng đem con xe buýt hoặc xe taxi này cả và Cửa Hàng chúng tôi sau cùng tiếp tục nên quốc bộ về căn nhà.)

 • Thanh has participated in the IELTS exam over five times and she finally achieved the target of band 8.5. (Thanh tiếp tục nhập cuộc kì thi đua IELTS rộng lớn 5 phiên rồi và sau cùng thì cô ấy đã và đang đạt tiềm năng band điểm 8.5)

Cách người sử dụng 2: “finally” còn để lấy đi ra những vấn đề hoặc những phát minh sau cùng.

Vị trí nhập câu: hàng đầu mệnh đề

Ví dụ:

 • Finally, I’d lượt thích to tướng apologize everyone for my mistake. (Cuối nằm trong, tôi mong muốn van lơn lỗi toàn bộ người xem vì như thế sai lầm đáng tiếc của tôi.)

At last

Cách dùng: At last được dùng nhằm chỉ sự chậm rì rì trễ lâu lâu năm thực hiện không còn kiên trì, nhấn mạnh vấn đề sự vội vã hoặc cảm nhận thấy phiền toái vì như thế sự chậm rì rì trễ ê.

Vị trí nhập câu: Vị trí của “at last” nhập câu ở thân thiết căn nhà ngữ và động kể từ chủ yếu, sau trợ động kể từ hoặc sau động kể từ "be". Hình như “at last” rất có thể được dùng ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

 • At last, he has found the way to tướng disassemble this machine. (Cuối nằm trong anh ấu cũng lần đi ra phương pháp để túa tách máy bộ này đi ra.)

 • She has at last paid off the debt she borrowed mạ two years ago. (Cô tao sau cùng cũng trả tôi khoản nợ nhưng mà cô tao mượn của tôi nhì năm vừa qua.)

 • You are here at last!! I don’t know how many hours I have been waiting for you. (Cuối nằm trong chúng ta cũng đến!! Tôi ko biết là tôi tiếp tục nên đợi chúng ta nhập từng nào giờ đồng hồ thời trang nữa.)

image-alt

Lastly

Cách dùng: Lastly được dùng nhằm chỉ những loại sau cùng Lúc liệt kê list.

Vị trí nhập câu: Vị trí của “lastly” ở đầu câu hoặc thân thiết câu, sau“lastly” là vết phẩy.

Ví dụ:

 • Please buy mạ some potatoes, chicken, beef and lastly, don’t forget some bottles of milk for the kids. (Mua hộ tôi vài ba khoai tây, gà, thịt trườn và sau cùng, nhớ rằng mua sắm vài ba vỏ hộp sữa mang đến trẻ em nhé.)

 • Lastly, add some onion. (Cuối nằm trong, hãy cho thêm nữa một không nhiều hành.)

In the end

Cách dùng: “In the end” được dùng nhằm nhắc đến một Kết luận sau đó 1 quy trình lâu năm, sau thật nhiều thay cho thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận.

Vị trí nhập câu: Vị trí của “In the end”  thông thường ở đầu mệnh đề, phía đằng trước là vết chấm hoặc vết phẩy, hâu phương là vết phẩy.

Ví dụ:

 • There were a lot of plans given but in the end, the council decided to tướng choose John’s plan. (Có thật nhiều phương án và được thể hiện, tuy nhiên sau cùng hội đồng tiếp tục lựa chọn phương án của John.)

 • In the end, he decided to tướng buy that xế hộp after a year of consideration. (Cuối nằm trong, anh tao tiếp tục đưa ra quyết định mua sắm con xe xe hơi ê sau 1 năm quan tâm đến.)

So sánh

Cách dùng

Vị trí

Finally

chỉ những loại ra mắt sau đó 1 khoảng tầm thời hạn lâu năm, thông thường chỉ thành phẩm của vụ việc sau những trở ngại.

để thể hiện những vấn đề hoặc những phát minh sau cùng.

đầu câu hoặc ở thân thiết căn nhà ngữ và động kể từ chủ yếu, sau trợ động kể từ hoặc sau động kể từ "be".

At last

chỉ sự chậm rì rì trễ lâu lâu năm thực hiện không còn kiên trì, nhấn mạnh vấn đề sự vội vã hoặc cảm nhận thấy phiền toái vì như thế sự chậm rì rì trễ ê.

ở thân thiết căn nhà ngữ và động kể từ chủ yếu, sau trợ động kể từ hoặc sau động kể từ "be".

đầu câu hoặc cuối câu.

Lastly

chỉ những loại sau cùng Lúc liệt kê list.

đầu câu hoặc thân thiết câu, sau “lastly” là vết phẩy.

In the end

để nhắc đến một Kết luận sau đó 1 quy trình lâu năm, sau thật nhiều thay cho thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận.

đầu mệnh đề, phía đằng trước là vết chấm hoặc vết phẩy, hâu phương là vết phẩy.

Xem thêm: Beside, Besides, Except, Apart from | Phân biệt cơ hội dùng.

Bài tập dượt vận dụng 

1. After half an hour of waiting, the bus came ___. I was about to tướng điện thoại tư vấn a xe taxi.

A. finally

B. at last

Xem thêm: courgette là gì

C. lastly

D. in the end

2. ___ my baby fell asleep. Now, my wife is able to tướng get some rest.

A. Finally

B. At last

C. Lastly

D. In the end

3. ___, I want to tướng thank my best friend for his tư vấn.

A. Finally

B. At last

C. Lastly

D. In the end

4. Those boys wash their hands, arms and feet, and ___, they wash their faces.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end 

5. Our journey had taken a very long time, but we arrived ___.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end 

6. ___, my younger brother chose to tướng go to tướng National Economics University.

A. Finally

B. At last

C. Lastly

D. In the end

7. My sister tried various jobs and ___ became a freelance photographer.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end 

8. Her boyfriend has just finished his course in the United States. Her three years of waiting were ___ over.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end 

Đáp án tham lam khảo:

1-B

2-A B

3-A C

4-C

5-B

6-D

7-D

8-A B

Tổng kết

Bài ghi chép đã mang đi ra cách sử dụng của từng kể từ, cụm kể từ và thể hiện những ví dụ minh họa nhằm phân biệt “Finally”, “At last”, “Lastly”, “In the end”, mặt khác hỗ trợ những bài xích tập dượt áp dụng. Hi vọng rằng những nội dung bên trên trên đây tiếp tục hữu ích cho những người gọi nhập quy trình học tập Tiếng Anh na ná nhập cuộc những bài xích thi đua.

Xem thêm: gnome là gì

Xem thêm: Amongst, Among và Between | Khái niệm, cơ hội dùng và phân biệt.


Tài liệu tham lam khảo

https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/finally-at-last-lastly-or-in-the-end