la tiếng anh là gì

Bản dịch

Thứ nhất ... Thứ nhị ...

expand_more I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

Bạn đang xem: la tiếng anh là gì

Điều độc nhất tuy nhiên tôi suy nghĩ cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến bộ cỗ rộng lớn ...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Theo định nghĩa cơ phiên bản, ... hoàn toàn có thể được hiểu ...

The standard model suggests that… can be defined as…

Thứ nhất ... Thứ nhị ...

expand_more I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

Điều độc nhất tuy nhiên tôi suy nghĩ cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến bộ cỗ rộng lớn ...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Theo định nghĩa cơ phiên bản, ... hoàn toàn có thể được hiểu ...

The standard model suggests that… can be defined as…

bay là là (từ khác: trườn)

Ví dụ về phong thái dùng

Vị trí này một thách thức tuy nhiên tôi vô cùng ước với thời cơ được phụ trách.

I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to tướng.

Xoay xung quanh chủ thể này, yếu tố trọng tâm của bài bác nghiên cứu và phân tích :...

Against this background, the central question that motivates this paper is: ...

Một số người nhận định rằng nó với nghĩa ...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Thứ nhất,... vô nằm trong cần thiết chính vì...

The implications of this research are manifold. First, … is critical because…

Điều độc nhất tuy nhiên tôi suy nghĩ cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến bộ cỗ rộng lớn ...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Tôi với cần trả khoản học phí khi SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost to tướng study as an exchange student at your university?

cấp cho trên/ quản lí lý/ người cùng cơ quan của..., tôi vô cùng vinh hạnh khi được thao tác làm việc với cậu ấy vì thế...

It has been a pleasure to tướng be…'s quấn / supervisor / colleague since… .

Xem thêm: bring around là gì

Đây thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn không được giao dịch thanh toán.

This is to tướng remind you that the above invoice is still unpaid.

Ngay kể từ khi mới mẻ chính thức thao tác làm việc nằm trong cậu ấy/cô ấy, tôi đã nhận được thấy cậu ấy/cô ấy một người...

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.

Các ví dụ này những ví dụ minh họa vượt trội mang lại...

These explanations complement each other and help to tướng illuminate the phenomenon of…

Một trong mỗi đường nét tương đồng/khác biệt lớn số 1 thân thuộc... và... ...

One of the main similarities/differences between… and… is that…

Cách loại nhất ...

One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…

Tỉ giá bán quy thay đổi thân thuộc _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ bao nhiêu?

What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?

Trong phạm vi bài bác tè luận này, định nghĩa... được khái niệm ...

For the purposes of this essay, the term… will be taken to tướng mean…

Ý loài kiến này sẽ không cần không tồn tại hạ tầng, tuy nhiên tôi trọn vẹn lắc đầu với nó.

I can see his point, but disagree with it entirely.

Tôi ... cấp cho trên/ vận hành / người cùng cơ quan / nhà giáo của... kể từ... cho tới...

I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .

Hiện tượng... một hiện tượng lạ vô cùng được quan hoài nhập thực nghiệm.

As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.

Thứ nhất ... Thứ nhị ...

I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…

(hay không) tiếp tục và đang được thắc mắc túc trực nhập giới Chuyên Viên trong cả thời hạn mới đây.

Xem thêm: natural resources là gì

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

Khả năng... chất lượng của cậu ấy / cô ấy một phẩm hóa học rất rất đáng quý.

His / her extraordinary ability to tướng...was invaluable.