keep away là gì

Bản dịch của "keep away from" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: keep away là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "keep away from" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "keep away from" vô một câu

The second is to lớn inspire kids to lớn keep away from drugs.

Xem thêm: upstream là gì

Are those people really that unconfident in belief that they have to lớn keep away from the rest of the world?

It manages to lớn keep away from that though.

Xem thêm: mature là gì

To keep away from these, people should drink purified, well-treated and boiled water and wash hands as and when required.

There is a need for increased awareness so sánh that the local fishermen keep away from the operational area...

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "keep away from" vô giờ Việt