iron là gì

/aɪən /

Thông dụng

Danh từ

Sắt
Chất Fe (thuốc bổ)
Đồ Fe, vật dụng vày sắt
Bàn là, bàn ủi
( số nhiều) xiềng, bàn giẫm (ngựa); kiểu mẫu giá chỉ (để nắn chân vẹo...)
to be in irons
bị khoá tay; bị xiềng xích
(từ lóng) súng lục

Tính từ

Bằng sắt
Cứng cỏi, Fe đá
an iron will
ý chí Fe đá
an iron constitution
thể hóa học rắn chắc

Ngoại động từ

Tra Fe vào; quấn sắt
Xiềng xích
Là ủi (quần áo...)

Cấu trúc từ

to have many irons in the fire
có nhiều việc nhập một lúc
Có nhiều mẹo lắm kế
to strike while the iron is hot
không nhằm lỡ tổn thất thời cơ, ko nhằm ngày mai việc gì hoàn toàn có thể thực hiện hôm nay
an iron fist in a velvet glove
quả đấm Fe quấn nhung (nghĩa bóng)
to iron out
giải quyết (khó khăn, yếu tố...)

Hình thái từ

  • Ved : ironed
  • Ving: ironing

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sắt, thép, gang, mặt hàng kim loại, bàn là

Sắt, thép, gang, mặt hàng kim loại, bàn là

Hóa học tập & vật liệu

đồ vày sắt

Toán & tin yêu

đồ người sử dụng vày sắt

Xây dựng

bằng sắt
iron aggregates
cốt liệu vày sắt
iron hut
công ngôi trường vày sắt
iron scaffold
giàn giáo vày sắt
iron stairs up
cầu thang vày sắt
iron tie
thành giằng vày sắt

Y học

sắt (nguyên tố chất hóa học, ký hiệu Fe)

Điện

sắt [thép]

Kỹ thuật công cộng

bàn là
bọc sắt
đồ sắt
đường sắt
dead iron
cầu cân nặng lối sắt
strap iron
cầu cân nặng lối sắt
là (quần áo)
mỏ hàn
mỏ hàn đồng
mỏ hàn vảy
sắt
sắt rèn

Địa chất

sắt (Fe)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
adamant , adamantine , cruel , dense , ferric , ferrous , firm , heavy , immovable , implacable , indomitable , inexorable , insensible , obdurate , relentless , rigid , robust , steel , steely , strong , stubborn , thick , unbending , unyielding , able-bodied , red-blooded , strapping , sturdy , vigorous , vital , brassbound , die-hard , grim , incompliant , inflexible , intransigent , remorseless , unbendable , uncompliant , uncompromising , unrelenting , appliance , chalybeate , ferriferous , ferruginous , fetter , firmness , golf club , handcuffs , hard , hardy , harpoon , manacles , metal , pig , press , shackles , tough , wrought
noun
cast , coke , pig , bond , chain , cuffs , fetter , handcuffs , leg irons , manacles , shackles , handcuff , hobble , manacle , restraint , shackle , anneal , billet , carbon , cast iron , fagot , ferrous , forge , founder , foundry , hematite , ironbound , ironmaster , ironmonger , ironmongery , ironsmith , ironware , irony , larget , limonite , magnetite , malleable , manganese , metallurgist , metallurgy , ore , pig iron , pyrite , pyrites , shadrach , siderite , siderognost , siderotechny , siderurgical , siderurgy , smelt , smeltery , speiss , spiegel iron. associatedwords: ferriferous , wrought iron

Từ ngược nghĩa

adjective
flexible , soft , weak

Bạn đang xem: iron là gì

Xem thêm: adjust là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ