integration là gì

/ˌɪntɪˈgreɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

hội nhập
Sự phù hợp lại trở thành một khối hệ thống thống nhất, sự tích hợp
Sự hoà phù hợp với môi trường thiên nhiên, sự hoà nhập
(toán học) luật lệ tính tích phân; sự tích phân
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phù hợp lại trở thành một khối hệ thống thống nhất (những cái trước cơ bị sự phân biệt chủng tộc tách ra)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự không ngừng mở rộng mang lại người xem, sự không ngừng mở rộng mang lại từng chủng tộc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dành riêng quyền đồng đẳng cho 1 chủng tộc

Chuyên ngành

Toán & tin

(giải tích ) luật lệ lấy tích phân
integration by decomposition
phép lấy tích phân vì chưng phân tích;
integration by partial fractions
phép lấy tích phân vì chưng phân thức đơn giản;
integration by substitution
phép lấy tích phân vì chưng luật lệ thế;
integration in infinite terms
phép lấy tích phân những số hạng hữu hạn
integration of sequences and series
phép lấy tích phân chuỗi vô hạn
approximate integration
phép lấy tích phân [xấp xỉ, ngay sát đúng]
asymptotic integration
phép lấy tích phân tiệm cận
complex integration
phép lấy tích phân thức
formal integration
phép lấy tích phân
graphic(al) integration
phép lấy tích phân vì chưng thiết bị thị
group integration
phép lấy tích phân theo đòi nhóm
immediate integration
phép lấy tích phân trực tiếp
machanical integration
phép lấy tích phân cơ giới
numerical integration
phép lấy tích phân vì chưng số
point by point integration
phép lấy tích phân theo đòi điểm
successive integration
lấy tích phân liên tiếp

Xây dựng

sự ghép bộ

Điện tử & viễn thông

ghép tích phân
sự tích phân
digital integration
sự tích phân số

Kỹ thuật công cộng

phép tính tích phân
integration by part
phép tính tích phân từng phần
sự phụ vương cục
sự kết hợp

Giải mến EN: The process of combining different acts or elements into a functioning whole; coordination..

Bạn đang xem: integration là gì

Giải mến VN: Là một quy trình phối hợp nhiều động tác không giống nhau hoặc những nguyên tố được phối hợp vì chưng một tính năng chung; sự phối hợp.

Xem thêm: envy là gì

sự tích hợp
circuit integration
sự tích phù hợp mạch
electronic circuit integration
sự tích phù hợp mạch năng lượng điện tử
graphical integration
sự tích phù hợp thiết bị thị
graphical integration
sự tích phù hợp họa hình
large scale integration (LSI)
sự tích phù hợp cỡ lớn
LSI (largescale integration)
sự tích phù hợp cỡ lớn
medium-scale integration (MSI)
sự tích phù hợp tầm trung bình bình
MSI (medium-scale integration)
sự tích phù hợp tầm trung bình bình
photographic integration
sự tích phù hợp hình ảnh chụp
SHSI (super-high scale integration)
sự tích phù hợp cỡ siêu cao
single scale integration (SSI)
sự tích phù hợp đơn
SLSI (super-large-scale integration)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
small-scale integration (SSI)
sự tích phù hợp cỡ nhỏ
SSI (small-scale integration)
sự tích phù hợp cỡ nhỏ
super-high-scale integration (SHSI)
sự tích phù hợp cỡ siêu cao
Super-large-scale integration (SLSl)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
system integration
sự tích phù hợp hệ thống
systems integration
sự tích phù hợp hệ thống
three-dimensional integration
sự tích phù hợp phụ vương chiều
ULSI (ultra-large scale integration)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
ultra-large scale integration (VLSI)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
very-large-scale integration (VLSI)
sự tích phù hợp cỡ cực kỳ lớn
video integration
sự tích phù hợp video
VLSI (verylarge-scale integration)
sự tích phù hợp cỡ cực kỳ lớn
wafer scale integration
sự tích phù hợp nút wafer
wafer-scale integration
sự tích phù hợp cỡ lát
wsi (waferscale integration)
sự tích phù hợp cỡ lát
sự tổ hợp
tích hợp
Application Integration Architecture (AIA)
cấu trúc tích phù hợp ứng dụng
Application Software Integration Support Tools (ASIS)
các dụng cụ trợ canh ty tích phù hợp ứng dụng ứng dụng
circuit integration
sự tích phù hợp mạch
computer integration
tích phù hợp vi tính
Data Integration Function (DIF)
chức năng tích phù hợp số
Data Integration Program (DIP)
chương trình tích phù hợp dữ liệu
DSM-CC Multimedia Integration Framework (DMIF)
Khung tích phù hợp nhiều phương tiện đi lại DSM-CC
electronic circuit integration
sự tích phù hợp mạch năng lượng điện tử
Enterprise Application Integration (EAI)
tích phù hợp phần mềm của doanh nghiệp
Enterprise Integration Network (EINET)
mạng tích phù hợp doanh nghiệp
Fixed Mobile Integration (FMI)
tích phù hợp địa hình cố định
graphical integration
sự tích phù hợp thiết bị thị
graphical integration
sự tích phù hợp họa hình
integration density
mật phỏng tích hợp
integration gain
độ tăng tích hợp
integration test
kiểm demo tích hợp
large scale integration
tích phù hợp cỡ lớn
large scale integration (LSI)
sự tích phù hợp cỡ lớn
Large Scale Integration (LSI)
tích phù hợp nút cao
large-scale integration
mạng tích phù hợp cỡ lớn
large-scale integration
tích phù hợp thang đo lớn
large-scale integration (LSI)
tích phù hợp cỡ lớn
laser-scale integration-LSI
tích phù hợp cỡ lớn
LSI (largescale integration)
sự tích phù hợp cỡ lớn
LSI (large-scale integration)
tích phù hợp cỡ lớn
LSI (large-scale integration)
tích phù hợp cỡ lớn-LSI
medium scale integration
tích phù hợp cỡ vừa
Medium Scale Integration (MSI)
tích phù hợp với quy tế bào trung bình
medium-scale integration (MSI)
sự tích phù hợp tầm trung bình bình
mediumscale integration circuit
mạch tích phù hợp tầm trung bình bình
mediumscale integration circuit
mạch tích phù hợp cỡ vừa
MSI (medium-scale integration)
sự tích phù hợp tầm trung bình bình
network integration
tích phù hợp mạng
Pacific Bell Network Integration (PBNI)
Tích phù hợp mạng của hãng sản xuất Pacific Bell
photographic integration
sự tích phù hợp hình ảnh chụp
SHSI (super-high scale integration)
sự tích phù hợp cỡ siêu cao
single scale integration (SSI)
sự tích phù hợp đơn
SLSI (super-large-scale integration)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
Small Scale Integration (SSI)
tích phù hợp quy tế bào nhỏ
small-scale integration
tích phù hợp cỡ nhỏ
small-scale integration (SSI)
sự tích phù hợp cỡ nhỏ
solution integration center
trung tâm tích phù hợp giải pháp
SSI (small-scale integration)
sự tích phù hợp cỡ nhỏ
Super large scale integration (SLSI)
tích phù hợp quy tế bào siêu lớn
super-high-scale integration (SHSI)
sự tích phù hợp cỡ siêu cao
Super-large-scale integration (SLSl)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
super-large-scale integration circuit
mạch tích phù hợp cỡ siêu cao
system integration
sự tích phù hợp hệ thống
System integration (SI)
tích phù hợp hệ thống
System level integration circuit (SLIC)
mạch tích phù hợp nút hệ thống
systems integration
sự tích phù hợp hệ thống
three-dimensional integration
sự tích phù hợp phụ vương chiều
ULSI (ultra-large scale integration)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
Ultra Large Scale Integration (ULSI)
tích phù hợp quy tế bào siêu lớn
ultra-large scale integration (VLSI)
sự tích phù hợp cỡ siêu lớn
ultralarge-scale integration (ULSI)
tích phù hợp cỡ bên trên siêu lớn
very large scale integration
độ tích phù hợp cực kỳ cao (VLSI)
very large scale integration
tích phù hợp cỡ cực kỳ lớn
Very Large Scale Integration (VLSI)
tích phù hợp cường độ cực kỳ lớn
very large scale integration-VLSI
độ tích phù hợp cực kỳ cao-VLSI
very-large-scale integration (VLSI)
sự tích phù hợp cỡ cực kỳ lớn
video integration
sự tích phù hợp video
VLSI (verylarge-scale integration)
sự tích phù hợp cỡ cực kỳ lớn
wafer scale integration
sự tích phù hợp nút wafer
wafer-scale integration
sự tích phù hợp cỡ lát
wafer-scale integration
tích phù hợp nút wafer
wsi (waferscale integration)
sự tích phù hợp cỡ lát

Kinh tế

hòa nhập
hội nhập
international economic integration
hội nhập kinh tế tài chính quốc tế
nhất thể hóa
horizontal integration
nhất thể hóa mặt hàng ngang
trade integration
nhất thể hóa thương mại
trade integration
sự links, thống nhất, nhất thể hóa thương mại
phép tích phân
sát nhập
sự thống nhất (công ty)
sự kết hợp
sự liên hợp
sự nhất thể hóa
sự sáp nhập
sự tích-phân
việc phù hợp nhất

Địa chất

sự thống nhất, luật lệ tích phân

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa