institution là gì

(UK) /insti'tju:ʃn/
(US) /insti'tu:ʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự xây dựng, sự lập
Sự há (một cuộc điều tra)
Cơ quan; trụ sở cơ quan
Thể chế
political institutions
thể chế chủ yếu trị
(tôn giáo) tổ chức triển khai kể từ thiện, hạ tầng kể từ thiện
Viện (đại học); tổ chức triển khai rộng lớn, tổ chức triển khai quan tiền trọng
Oxford and Cambridge universities are internationally respected institutions.
Các ngôi trường ĐH Ốc-phót và Cam-bờ-rít là những học viện chuyên nghành quốc tế vô cùng được đánh giá trọng.

Thông Tục

A custom or practice of a society or community - marriage for example
Truyền thống ấn định dạng
Thông lệ ko tách tách, quán lệ
người không xa lạ, người nổi danh
tổ chức không xa lạ, tổ chức triển khai nổi danh
vật thể ràng buộc, 1 phần ko tách rời

Chuyên ngành

Toán & tin

sự thiết lập; sự bịa đặt nền móng; sự cử sự, sự bắt đầu
shop institution
chỉ dẫn trong nhà máy
transfer institution
lệnh chuyển

Xây dựng

học viện

Kỹ thuật công cộng

cơ quan
công sở
đơn vị
trường đại học
viện nghiên cứu

Kinh tế

chế định
chế độ
cơ quan
arbitral institution
cơ cần thiết tài
business institution
cơ quan tiền xí nghiệp
financial institution
cơ quan tiền tài chính
lending institution
cơ quan tiền cho tới vay
public institution
cơ quan tiền công nằm trong (như ngôi trường học tập, dịch viện)
supreme audit institution
cơ quan tiền truy thuế kiểm toán tối cao
thrift institution
cơ quan tiền, quỹ tiết kiệm
cơ sở
định chế
economic institution
định chế kinh tế
financial institution
định chế tài chính
lending institution
định chế cho tới vay
non-bank financial institution
định chế tài chủ yếu phi ngân hàng
non-financial institution
định chế phi tài chính
private financial institution
định chế tài chủ yếu tư nhân
quán lệ
quy định
sự xây dựng một nhóm chức
tập tục
thể chế
thiết lập

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
academy , association , asylum , business , clinic , college , company , conservatory , establishment , fixture , foundation , guild , hospital , institute , institution , orphanage , school , seminar , seminary , society , system , university , constitution , creation , organization , origination , start-up