insist on là gì

Bản dịch của "insist on" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: insist on là gì

Bản dịch

EN

complain and insist on having more profit {động từ}

volume_up

complain and insist on having more profit

complain and insist on having more profit (từ khác: wheedle)

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "insist on" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: star sign là gì

English Cách dùng "insist on" nhập một câu

However, it seems likely one day it will become mandatory to tướng wear connected health devices, because employers will insist on it.

I always insist on quality, especially in food lượt thích bread.

He wants the required improvements, and others he will insist on, to tướng result in a reduction in crime.

Xem thêm: con báo tiếng anh là gì

To accomplish this, insist on testing new applications in your infrastructure before they are purchased.

Yet those who have blind faith in markets continue to tướng insist on lesser regulation for these oligopolies.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "insist on" nhập giờ đồng hồ Việt