in charge of là gì

Trong giờ đồng hồ anh, Khi mong muốn thao diễn miêu tả hành vi phó thác việc làm cho 1 người này bại, các bạn sẽ cần sử dụng một động kể từ nhằm hoàn toàn có thể lột miêu tả được toàn cỗ hàm ý lời nói của tớ nhằm rời thực hiện lầm lẫn cho tất cả những người nghe. Tuy nhiên, thật nhiều các bạn sẽ hồi hộp ko biết nên dùng kể từ này mang đến phù hợp. Trong những tình huống vì vậy, cụm kể từ In charge of thiệt sự sẽ có được ích so với các bạn. Để hiểu rộng lớn về In charge of là gì thì các bạn chớ bỏ lỡ nội dung bài viết sau đây nhé!

Bạn đang xem: in charge of là gì

1. In Charge Of tức là gì?

In Charge Of là 1 cụm kể từ ghép được tạo ra vị nhì phần In charge (chủ quản) và Of, thông thường tức là phụ trách, phụ trách móc.

in charge of là gì

In charge of là gì?

In Charge of được phân phát âm theo dõi nhì cơ hội như sau nhập giờ đồng hồ anh:

Theo Anh - Anh: [ ɪn tʃɑːdʒ ɒv] 

Theo Anh - Mỹ: [ ɪn tʃɑːrdʒ əv] 

2. Cấu trúc và cách sử dụng kể từ In Charge Of

Trong câu giờ đồng hồ anh, In Charge of thông thường được dùng làm thao diễn miêu tả về phụ trách, hoặc phụ trách móc một yếu tố này bại, be in charge of doing something = Put someone on a charge of (đặt một người này bại phụ trách)

be + in charge of + doing + something

Ví dụ: 

Xem thêm: don't mention it là gì

 • She is in charge of John's work after he leaves.
 • Cô ấy phụ trách móc việc làm của John sau thời điểm anh ấy tách đi

Ngoài đi ra ý nghĩa sâu sắc phụ trách hoặc phụ trách việc gì thì cấu tạo còn được dùng Khi phó trọng trách, cắt cử hoặc ủy thác việc làm mang đến ai bại với trách móc nhiệm thao tác làm việc gì. 

Các kể từ đồng nghĩa tương quan của In Charge of hoàn toàn có thể nói tới như: Undertake (đảm nhận) , Be reponsible for (chịu trách móc nhiệm về),...

in charge of là gì

Cấu trúc và cách sử dụng kể từ In charge of nhập câu giờ đồng hồ anh

3. Ví dụ Anh Việt về kể từ In Charge Of

Như vậy, với những vấn đề bên trên các bạn vẫn hiểu In Charge of là gì? Để hiểu thâm thúy rộng lớn về ngữ nghĩa tương tự cách sử dụng cụm kể từ này thì các bạn chớ bỏ qua những ví dụ ví dụ sau đây nhé!

 • From now on, she will be in charge of all recruitment, management and the right to lớn fire employees in this department.
 • Kể kể từ giờ đây, cô ấy tiếp tục phụ trách móc toàn cỗ việc tuyển chọn dụng, vận hành và sở hữu quyền thải hồi nhân viên cấp dưới nhập phần tử này.
 •  
 • Communication department will be in charge of marketing, advertising and spreading the brand to lớn customers, especially potential customers.
 • Bộ phận truyền thông tiếp tục phụ trách móc marketing, lăng xê và quảng bá Brand Name cho tới người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng tiềm năng.
 •  
 • I will be in charge of design and liaison with the company's partners on this project.
 • Tôi tiếp tục phụ trách móc design và liên hệ với những đối tác chiến lược của doanh nghiệp về dự án công trình này.
 •  
 • She will take in charge of the entire workshop when the director is away next week.
 • Cô tiếp tục phụ trách móc toàn cỗ xưởng Khi giám đốc lên đường vắng tanh nhập tuần sau.
 •  
 • The director has assigned bầm to lớn be in charge of project organization, at the same time planning and working for each department.
 • Giám đốc vẫn phó mang đến tôi phụ trách móc tổ chức triển khai dự án công trình, bên cạnh đó lên plan và việc làm mang đến từng phần tử.
 •  
 • These are the people who are in charge of checking quality, assigning production and agreeing on magazine printing.
 • Đây là những người dân phụ trách đánh giá quality, cắt cử phát triển và thống nhất việc in tập san.
 •  
 • The principal will assign an experienced teacher to lớn take in charge of the class and control the children.
 • Hiệu trưởng tiếp tục cắt cử một nghề giáo sở hữu kinh nghiệm tay nghề phụ trách móc lớp và trấn áp trẻ nhỏ.
 •  
 • She is a convenience store employee, she is in charge of controlling all goods entering and leaving the store.
 • Cô là nhân viên cấp dưới cửa hàng tiện lợi, cô phụ trách móc trấn áp toàn bộ sản phẩm & hàng hóa đi ra nhập cửa hàng.
 •  
 • He said he wouldn't be in charge of the department's work because besides him there were 2 other people who did better kêu ca him.
 • Anh ấy rằng anh ấy sẽ không còn phụ trách móc việc làm của phần tử vì như thế ngoài anh ấy đi ra còn tồn tại 2 người không giống thực hiện chất lượng rộng lớn anh ấy.
 •  
 • I think you can tự a good job as in charge of this, because you have the expertise and experience for 5 years.
 • Tôi cho rằng chúng ta cũng có thể thực hiện chất lượng việc làm phụ trách móc này, cũng chính vì các bạn sở hữu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tay nghề nhập 5 năm.
 •  
 • Your responsibility now is to lớn take in charge of the human resources department, to lớn recruit and control the work involved.
 • Trách nhiệm của khách hàng thời điểm hiện tại là phụ trách móc phần tử nhân sự, tuyển chọn dụng và trấn áp những việc làm tương quan.

in charge of là gì

Ví dụ về In charge of nhập giờ đồng hồ anh

4. Một số cụm kể từ không giống liên quan

 • to be accountable for something / to lớn be responsible for something: phụ trách mang đến điều gì
 • to be accountable/ answerable to lớn somebody: phụ trách với ai
 • to be liable for something: trách móc nhiệm pháp lý
 • to be liable to lớn tự something / to lớn be likely to lớn tự something: nhiều tài năng tiếp tục thực hiện gì
 • to take charge of something hoặc to lớn take/bear/ assume the full responsibility for something: nhận lấy trách móc nhiệm

Với những share nhập nội dung bài viết bên trên, Studytienganh ngóng rằng các bạn vẫn nắm rõ In charge of là gì và những dạng câu trúc, cách sử dụng kể từ nhập thực tiễn. Đây là 1 cụm kể từ hoàn toàn có thể được thay cho thế vị nhiều kể từ đồng nghĩa tương quan không giống. Vì thế, các bạn hãy nỗ lực nắm vững ngữ nghĩa nhằm dùng một cơ hội thích hợp và đúng mực nhé!

Xem thêm: a/n là gì