hypothetical là gì

Công cụ cá nhân
 • /¸haipə´θetikl/

  Thông dụng

  Cách viết lách không giống hypothetic

  Bạn đang xem: hypothetical là gì

  Như hypothetic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  giả định
  hypothetical deduction
  suy Speeker định
  Hypothetical Digital Reference Connection (HDRC)
  kết nối chuẩn chỉnh số fake định
  hypothetical proposition
  mệnh đề fake định
  Hypothetical Reference (HR)
  chuẩn fake định
  Hypothetical Reference Circuit (HRC)
  mạch chuẩn chỉnh fake định
  hypothetical reference connection
  nối chuẩn chỉnh fake định
  hypothetical reference connection
  nối gốc fake định
  hypothetical reference connection (HRC)
  cách nối chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Reference Connection (HRX)
  kết nối chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Reference Connections for Video Conferencing (H.110)
  Khuyến nghị H.110 của ITU về những thành phẩm giả thiết chuẩn chỉnh mang đến hội nghị video
  Hypothetical Reference Digital Link (HRDL)
  tuyến số chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Reference Digital Path (HRDP)
  đường truyền số giả thiết chuẩn
  Hypothetical Reference Digital Section (HRDS)
  đoạn số giả thiết chuẩn
  Hypothetical Reference Point (HRX)
  điểm chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Signalling Reference Connection (HSRC)
  kết nối báo hiệu chuẩn chỉnh fake định
  giả thiết
  hypothetical deduction
  suy Speeker thiết
  hypothetical isotropic source
  nguồn fake thiết
  hypothetical reference chain
  chuỗi chuẩn chỉnh gốc fake thiết

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  academic , assumptive , casual , concocted , conditional , conjecturable , conjectural , contestable , contingent , debatable , disputable , doubtful , equivocal , imaginary , imagined , indefinite , indeterminate , postulated , presumptive , presupposed , pretending , problematic , provisory , putative , questionable , refutable , speculative , stochastic , supposed , suppositional , suppositious , suspect , theoretic , theoretical , uncertain , unconfirmed , vague , abstract , hypothetic , ideal , transcendent , transcendental , inferential , supposititious , suppositive , assumed , inferred , moot , notional

  Từ ngược nghĩa

  Xem thêm: upstream là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ