history là gì

/´histri/

Thông dụng

Danh từ

Sử, sử học tập, lịch sử
ancient history
cổ sử; (đùa cợt) hình mẫu tiếp tục cũ rích, hình mẫu tiếp tục lỗi thời
modern history
lịch sử cận đại
to make history
có vai trò, rất có thể ghi nhập lịch sử hào hùng, tạo nên sự việc rộng lớn, rất có thể ghi nhập lịch sử
Lịch sử (một vật, một người)
to have a strange history
có một lịch sử hào hùng kỳ quặc
Historian
Nhà sử học
Kịch lịch sử

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

history

Giải quí VN: Một chuyên môn nhập ArcStorm được cho phép theo gót vệt những thay cho thay đổi được tiến hành so với một mối cung cấp tài liệu. Kỹ thuật này được cho phép dẫn đến những hành lang cửa số history và tương hỗ "phục hồi" tài liệu bên trên một tiến trình trước cơ.

Kỹ thuật công cộng

bản ghi
lịch sử
audit history
lịch sử hoạt động
change history
đổi lịch sử
command history
lịch sử lệnh
error history
lịch sử lỗi
history list
danh sách lịch sử
history of a system
lịch sử hệ thống
History of Architecture
lịch sử con kiến trúc
history substitution
lịch sử thay cho thế
MSHP (maintainsystem history program)
chương trình lịch sử hào hùng khối hệ thống bảo trì
revision history
lịch sử sửa đổi
time history method
phương pháp lịch sử hào hùng thời gian
time scale of earth history
thang thời hạn lịch sử hào hùng trái khoáy đất
lược sử
quá trình

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ancient times , antiquity , bygone times , days of old , days of yore , good old days * , old days , olden days , past , yesterday , yesteryear , tài khoản , annals , autobiography , biography , diary , epic , journal , memoirs , narration , narrative , prehistory , recapitulation , recital , record , relation , report , saga , story , tale , version , chronicle , mô tả tìm kiếm , statement , background , ago , ancestry , archives , change , chronology , epoch , genealogy , historicity , historiography , landmark , memoir , phylogenesis , phylogeny

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: history là gì

Xem thêm: malpractice là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ