hi tiếng anh là gì

Bản dịch của "hi!" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: hi tiếng anh là gì

VI

Nghĩa của "người Hi Lạp" vô giờ Anh

expand_more

người Mê-hi-cô {danh (r)}

Xem thêm: be nghĩa là gì

Bản dịch

Bản dịch

VI

người Hi Lạp {danh kể từ riêng}

VI

Xem thêm: con chim tiếng anh là gì

vịnh Mê-hi-cô {danh từ}

VI

người Mê-hi-cô {danh kể từ riêng}

VI

kêu hi hà như lừa {động từ}

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "hi!" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.