help yourself là gì

Từ điển há Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Bạn đang xem: help yourself là gì

Tiếng Anh[sửa]

Tục ngữ[sửa]

help yourself

  1. Tự đáp ứng, ngẫu nhiên làm những gì tê liệt (ăn, húp ...) .

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. quý khách hoàn toàn có thể viết vấp ngã sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu biết thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: fertility là gì

Xem thêm: gameshow là gì

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=help_yourself&oldid=2002323”

Tác giả

Bình luận