held up là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: held up là gì


Cụm động kể từ Hold up với 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Hold up

Ý nghĩa của Hold up là:

 • Trì thôi chuyến hành trình

Ví dụ cụm động kể từ Hold up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Hold up:

 
- I was HELD UP by the terrible traffic and arrived half an hour late for my appointment.
Tôi vẫn trì thôi chuyến hành trình vày giao thông vận tải tồi tàn và cho tới cuộc hứa muộn tổn thất nửa giờ.

Nghĩa kể từ Hold up

Ý nghĩa của Hold up là:

 • Cướp vày đấm đá bạo lực hoặc rình rập đe dọa

Ví dụ cụm động kể từ Hold up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Hold up:

 
- Two armed men HELD UP the ngân hàng in High Street this morning and got away with $75,000.
Hai thương hiệu cướp vũ trang vẫn cướp ngân hàng bên trên lối đường cao tốc sáng sủa ni và lấy chuồn 75.000 đô.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Hold up bên trên, động kể từ Hold còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Hold against

 • Cụm động từ Hold back

 • Cụm động từ Hold back from

 • Cụm động từ Hold down

 • Cụm động từ Hold forth

 • Cụm động từ Hold off

 • Cụm động từ Hold on

 • Cụm động từ Hold on to

 • Cụm động từ Hold onto

 • Cụm động từ Hold out

 • Cụm động kể từ Hold out against

  Xem thêm: table top là gì

 • Cụm động từ Hold out for

 • Cụm động kể từ Hold out on

 • Cụm động từ Hold over

 • Cụm động từ Hold to

 • Cụm động từ Hold together

 • Cụm động kể từ Hold up

 • Cụm động kể từ Hold with


Trang trước

Trang sau  

h-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: sexton là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất