heels là gì

/hi:l/

Thông dụng

Danh từ

Gót chân
Gót móng (ngựa...); ( số nhiều) chân sau (loài thú tư chân)
Gót (giày, bịt tất)
Đầu cán vĩ (đàn viôlông); đầu cong (của côn tấn công gôn)
(hàng hải) đuôi sinh sống tàu; chân cột buồm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ gia dụng ti tiện, kẻ xứng đáng khinh
Achilles' heel
Gót A-sin, điểm dễ dẫn đến tổn thương
at somebody's heels
n/ upon somebody's heels
hard on sb's heels
ot on sb's heels
to come (follow)upon sb's heels
theo sát gót ai
to be carried with the heels foremost
đã mang lại vô sáu tấm lấy đi
to come to lớn heel
lẽo gọt bám theo sau mái ấm (chó)
to cool (kick) one's heels
đứng hóng mỏi gối
to be down at heel(s)

Xem down

to fling (pick) up one's heels
o show a clean pair of heels
to take to lớn one's heels
vắt giò lên cổ tuy nhiên chạy, chạy sở hữu cờ
To get (have) the heels of somebody
to show the heels to lớn somebody
chạy vượt lên ai, chạy thời gian nhanh rộng lớn ai
hairy about (at, in) the heel

Xem hairy

Bạn đang xem: heels là gì

to dig one's heels
bướng bỉnh, dứt khoát ko lùi bước
head over heels
lăn lông lốc
Hoàn toàn
the iron heel
gót sắt; sự áp dụng tàn bạo
to drag one's heels
lừng chừng, ko dứt khoát
to kick up one's heels
chết
(từ lóng) nhảy cỡn lên
to lắc (clap, set) somebody by the heels
bắt vứt tù ai, bắt giam cầm ai; giam cầm hãm ai
out at heels
rách gót (bít tất)
Đi bịt vớ rách rưới gót; ăn diện nghèo đói nàn rách rưới rưới
to turn on one's heels

Xem turn

to turn up one's heels
chết
under the heel of sb
bị ai cai trị, sinh sống bên dưới gót giầy của ai

Ngoại động từ

Đóng (gót giày); đan gót (bít tất)
Theo sát gót
(thể dục,thể thao) ( (thường) + out) đá gót (để đẩy trái ngược bóng thoát ra khỏi điểm đang được xô lấn)
(thể dục,thể thao) tấn công bởi vì đầu cong của côn (đánh gôn)

Nội động từ

Giậm gót chân (khi nhảy múa)
(hàng hải) nghiêng cút (tàu thuỷ)

hình thái từ

  • V_ed: heeled
  • V_ing: heeling

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Gót, đế tựa, chân đế, chuôi

Cơ khí & công trình

chuôi (giũa)
gáy

Giao thông & vận tải

độ chòng chành

Hóa học tập & vật liệu

đáy thùng chứa

Xây dựng

chân kéo
độ chao (thuyền)

Y học

gót chân
heel-knee test
thử nghiệm gót chân - khớp gối

Kỹ thuật công cộng

chân
heel of a rafter
chân xà cái nghiêng
heel of dam
chân đập
heel post
chân vòm
heel-knee test
thử nghiệm gót chân - khớp gối
chân vòm
nghiêng
heel of a rafter
chân xà cái nghiêng
đế tựa
độ nghiêng
gót
gót móng ngựa

Giải quí EN: Any part that resembles a shoe heel in shape, use, or location in relation to lớn other parts..

Xem thêm: clear out là gì

Giải quí VN: Một thành phần tương tự động với hình giáng của gót giầy, công dụng dùng hoặc địa điểm sắp xếp tương tự động một trong những thành phần không giống.

Xem thêm: prematurely là gì

mặt nghiêng
mặt sau
mặt vát
tường chống

Kinh tế

đầu mẩu (bánh mì) lớp vỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
attend , obey , tag , trail , cant , lean , list , rake , slant , slope , tilt , tip , cad , careen , dastard , over , incline , knave , knob , oppression , rascal , rogue , scoundrel , swine , tyranny
noun
cant , grade , gradient , incline , lean , list , rake , slant , slope , tilt , tip

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ