healthcare là gì

Hệ thống HealthCare là Giải pháp liên kết chỉ hiểm - Bệnh viện - Ngân mặt hàng nhằm mục tiêu tạo nên trở nên màng lưới sinh hoạt thông xuyên suốt, vận hành những làm hồ sơ bảo đảm một cơ hội dữ thế chủ động và mang đến lợi mang lại toàn bộ những mặt mũi nhập cuộc.

Hệ thống HealthCare cung ứng biện pháp technology được cho phép những công ty lớn chỉ hiểm hoàn toàn có thể trấn áp bồi thông thường cho tới từng quyền hạn cụ thể, đơn giản và dễ dàng nhập khai quật lệch giá phí bên trên nền tác dụng lập phù hợp đồng group hoặc nhiều group quyền hạn không giống nhau.  Hệ thống HealthCare cung ứng những cty mang lại người sử dụng và đối tác chiến lược của những công ty lớn bảo đảm, cung ứng vấn đề nguồn vào mang lại khối hệ thống bảo đảm lõi.

Bạn đang xem: healthcare là gì

 • Chủ trì hệ thống: Công ty bảo hiểm
 • Đối tượng tham lam gia: Môi giới chỉ hiểm, Ngân mặt hàng, Bệnh viện

Điểm nổi bật

 • Đối với ngân hàng, giúp cung ứng cty bảo đảm sẽ tạo nên rời khỏi thu nhập nhập mới mẻ, ngân hàng còn không ngừng mở rộng hạng mục thành phầm của mình;
 • Đối với công ty lớn bảo đảm, là một khí cụ nhằm không ngừng mở rộng thị trường, ngày càng tăng lợi nhuận, tiết kiệm ngân sách ngân sách bán sản phẩm và rời được ngân sách phân phối sản phẩm; 
 • Đối với người sử dụng, giúp người sử dụng hoàn toàn có thể được dùng những cty tài chủ yếu “trọn gói” với ngân sách thấp rộng lớn và thuận tiện hơn; đem thời cơ lựa lựa chọn nhiều thành phầm cty tài chủ yếu một cơ hội thuận tiện kể từ ngân hàng; hoàn toàn có thể tiếp cận và mua sắm bảo đảm đơn giản và dễ dàng rộng lớn với ngân sách thấp rộng lớn, việc chi trả phí bảo đảm kế hoạch cũng thuận tiện hơn;

Tính năng

Xem thêm: put down to nghĩa là gì

Xem thêm: sheets là gì

 • Phân hệ vận hành sản phẩm: khái niệm sản phẩm/quyền lợi, biểu phí, các quy định bổ sung cập nhật, ĐK bảo đảm...
 • Phân hệ Quản lý khách hàng hàng: Cập nhật vấn đề khách hàng hàng/ Cán cỗ vận hành người sử dụng, tra cứu giúp khách hàng hàng/các vấn đề liên quan
 • Phân hệ Quản lý đại lý, môi giới bảo đảm, khai quật và vận hành đơn bảo hiểm: Cập nhật vấn đề đại lý, môi giới bảo đảm, update cấp cho đại lý
 • Giám ấn định và bồi thông thường bên trên công ty lớn bảo đảm, quản lý thanh toán giao dịch và công nợ
 • Khác: Thực hiện nay khai quật những vấn đề tình hình marketing, các công dụng quản lí trị hệ thống ứng dụng, duyệt những tờ trình bồi thông thường, trả câu nói. những đòi hỏi bảo hộ viện phí 

Lợi ích

 • Với các ngân hàng Khi nhập cuộc hệ thống: tạo rời khỏi thu nhập nhập mới mẻ, mở rộng lớn hạng mục thành phầm, tăng tài năng giữ lại người sử dụng, thú vị nhiều người sử dụng mới mẻ.
 • Với công ty bảo hiểm: thiết lập đầy đủ những nhân tố technology nhằm ngân hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập kênh bancassurance, không ngừng mở rộng thị trường, ngày càng tăng lợi nhuận.
 • Với khách hàng hàng: có thể sử dụng những cty tài chủ yếu “trọn gói” với ngân sách thấp rộng lớn và thuận tiện hơn
 • Với bệnh viện:giảm thiểu phiền nhiễu so với những mô hình chỉ hiểm ko liên kết, bảo đảm an toàn được những quyền hạn tài chủ yếu của mình 
 • Lợi ích của Môi giới: kiểm soát cụ thể từng quyền hạn bảo đảm theo gót từng công tác bảo đảm cũng như hạn nấc được bảo đảm mang lại từng loại quyền lợi

Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của Cửa Hàng chúng tôi sẵn sàng vấn đáp ngẫu nhiên thắc mắc nào là về nhiệm vụ và sản phẩm