headmaster là gì

Headmaster or principal đều đem nghĩa hiệu trưởng, là kẻ hàng đầu ban chỉ đạo của một ngôi trường học tập, thể hiện những ra quyết định quản lý và vận hành cho tới căn nhà ngôi trường cơ.

Headmaster /ˌhedˈmɑː.stər/: ông hiệu trưởng.

Bạn đang xem: headmaster là gì

A male teacher who is in charge of a school, especially a private school.

Sài Gòn Vina, Phân biệt headmaster or principal Một nhà giáo phái mạnh phụ trách cứ một ngôi trường học tập, nhất là ngôi trường học tập dân lập.

Ở Anh, nhà giáo phụ trách cứ một ngôi trường học tập thì được gọi là headmaster (ông hiệu trưởng) hoặc headmistress (bà hiệu trưởng).

Ex: He put má down gently on my feet then held my hand as we went inside to lớn meet the headmaster and the teachers.

Anh ấy nhẹ dịu bịa chân tôi xuống rồi cầm tay tôi nhập vào nhằm bắt gặp thầy hiệu trưởng và những nhà giáo.

Ex: I am a private school headmaster, and this has been a problem for a couple of years now.

Tôi là 1 hiệu trưởng ngôi trường dân lập, và điều này đang trở thành một yếu tố nhập vài ba trong năm này.

Ở Mỹ, những danh kể từ này chỉ sử dụng cho tới nhà giáo phụ trách hàng đầu những ngôi trường dân lập.

Còn hiệu trưởng những ngôi trường học tập loại không giống thì gọi là principal.

Xem thêm: talk over là gì

Trong Khi cơ, principal là kẻ phụ trách cứ một ngôi trường cao đẳng, ngôi trường có trách nhiệm.

Principal /ˈprɪn.sə.pəl/: hiệu trưởng.

Ex: He was principal dancer at the Dance Theatre of Harlem.

Anh tớ là vũ công chủ yếu bên trên Nhà hát Khiêu vũ Harlem.

Ex: The principal reason for this omission is lack of time.

Lý bởi chủ yếu cho tới thiếu hụt sót này là thiếu hụt thời hạn.

Ex: The principal aim of this meeting is to lớn reach a decision that we all agree on.

Xem thêm: cut up là gì

Mục đích chủ yếu của buổi họp này là nhằm tiếp cận ra quyết định tuy nhiên toàn bộ tất cả chúng ta đều đồng ý.

Tư liệu tham ô khảo: Dictionary of English Usage. Bài ghi chép phân biệt headmaster or principal được biên soạn vì như thế nhà giáo trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.

Nguồn: http://crights.org.vn