haulage là gì

/´hɔ:lidʒ/

Thông dụng

Danh từ

Sự kéo
(ngành mỏ) sự đẩy gòong
Sự đi lại sản phẩm vì chưng xe cộ vận tải; cước phí chuyên nghiệp chở

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự vận fake, sự kéo, sự di chuyển

Hóa học tập & vật liệu

sự lôi

Xây dựng

sự kéo hàng
sự móc kéo

Kỹ thuật công cộng

sự chuyên nghiệp chở
inland haulage
sự đi lại nội thủy
mine haulage
sự đi lại ở mỏ
sự dẫn động
sự kéo
sự lai dắt
sự vận chuyển
chain haulage
sự vận fake vì chưng xích
long-distance haulage
sự vận fake đàng dài
sự vận tải

Kinh tế

cước phí vận chuyển
dắt
giòng
phí vận tải đường bộ đàng bộ
sự chuyên nghiệp chở
sự kéo
vận phí đàng bộ
vận chuyên chở đàng bộ
haulage company
công ty vận tải đường bộ đàng bộ
regular haulage service
vận chuyên chở đường đi bộ quyết định kỳ

Địa chất

sự vận fake, nằm trong vận fake, nằm trong vận tải đường bộ

Bạn đang xem: haulage là gì

Xem thêm: ohp là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ