hat nghĩa là gì

Bản dịch của "hat" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: hat nghĩa là gì

Bản dịch

EN

talk through one’s hat {động từ}

volume_up

vĩ đại talk through ones hat

ăn tục nói phét

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "hat" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to talk through one’s hat

Xem thêm: unemployment là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "hat" nhập một câu

One distinguished craft is the making of palm frond hats, including a local style called the colimote.

The hat was normally a floppy, wide brimmed, woolen body toàn thân head-cover, meant vĩ đại protect the individual from the sun, and in-climate-weather.

The hat came off in favour of a sweatband, and his kneepads were emblazoned with the number 0503.

Xem thêm: football nghĩa là gì

One distinctive part of 13th-century women's headwear was the barbette, a chin band vĩ đại which a hat or various other headdress might be attached.

CPU gets his nickname from the chipped brim of his hat which was caused the day the monument was erected.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "hat":