gynaecology là gì

Updated: Jul 28, 2021

Gynecology

/ˌɡɑɪ·nəˈkɑl·ə·dʒi/

Bạn đang xem: gynaecology là gì

Phụ khoa

Gốc kể từ Gynec- tức thị women, hậu tố -ology tức thị the study of.

Như vậy Gynecology là the study of women, phụ khoa.

👉 Gynecologist /ˌɡɑɪ·nəˈkɑl·ə·dʒəst/

 • A doctor who specializes in gynecology: chưng sĩ phụ khoa.

 • Các chúng ta nhằm ý đuôi -logist thông thường là chỉ người.

👉 Gynecological là dạng tính kể từ.

 • A gynecological examination: ngục thất phụ khoa

OBSTETRICS

/ɑːbˈstet.rɪks/

Sản khoa

The area of medicine that đơn hàng with pregnancy and the birth of babies.

👉 Obstetrician: chưng sĩ sản khoa.

👉 Dạng tính kể từ Obstetric hoặc Obstetrical

Xem thêm: tourism là gì

Ví dụ:

 • obstetric care / obstetric services: đỡ đần sinh đẻ, công ty sinh đẻ.

 • an obstetric ultrasound: siêu thanh tính năng sinh đẻ.

 • There were obstetrical complications: có khá nhiều biến tướng thuộc sở hữu sản khoa.

Sản phụ khoa là Obstetrics and Gynecology (OB & GYN).

Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tăng tự điển Cambridge nhằm tra cứu vớt rõ ràng rộng lớn cách sử dụng.

Đọc thêm:

 • Cách chất vấn nhức - How lớn ask about pain?

---

🔷 Cùng nhập cuộc những khoá học tập giờ Anh bên trên Go Global Class nhằm thực hiện ngôi nhà những kĩ năng học tập giờ Anh thường xuyên ngành Y khoa:

 • Fanpage: Tiếng Anh Y Dược - Go Global Class

 • Đăng ký: http://bit.ly/linkdkggconline​​​​​​​​​​​

  Xem thêm: fuel là gì

 • Cảm nhận học tập viên: http://bit.ly/feedbackggc​​​​​​​​​​​

 • Thành trái khoáy học tập viên: http://bit.ly/thanhquahocvienggc​​​​​

 • Website: https://tienganhyduoc.vn