goal là gì

Bản dịch của "goal" vô Việt là gì?

en

volume_up

goal = vi cầu môn

Bạn đang xem: goal là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

goal {danh}

VI

 • cầu môn
 • sườn thành
 • chỉ tiêu
 • mục đích
 • mục tiêu
 • đích

Bản dịch

EN

goal {danh từ}

volume_up

goal

cầu môn {danh}

goal

goal (từ khác: norm, quota)

chỉ tiêu {danh}

goal (từ khác: aim, intention, objective, purpose)

goal (từ khác: aim, objective, target)

mục tiêu {danh}

goal (từ khác: aim, destination, target)

đích {danh}

Xem thêm: spectrum là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "goal" vô một câu

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

He recorded 8 goals and 16 points in 199899.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

In the 200809 season, he scored nine goals.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

It was ruled on the ice and after đoạn Clip review to tát be a good goal.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

He played all six matches and scored 27 goals.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

By the time he had turned 11, he had scored 45 goals in 26 matches, including a match in which he had managed six goals.

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "goal":

goal

English

 • destination
 • end
 • finish

cách phân phát âm

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

Xem thêm: collectibles là gì

 • go to tát the toilet
 • go to tát war
 • go to tát waste
 • go to tát work
 • go together
 • go up
 • go up hill and down dale
 • go upstairs
 • go-between
 • goad
 • goal
 • goalie
 • goatee
 • goatfish
 • goatish
 • gobble
 • goblin
 • goby
 • god
 • godchild
 • goddamned

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói thông thườn vô giờ đồng hồ Việt dịch sang trọng 28 ngôn từ không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu