give off là gì


Trang trước

Bạn đang xem: give off là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Give off đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Phát đi ra sự ô nhiễm và độc hại hoặc điều gì bại không dễ chịu

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- The police stopped the nài because it was GIVING OFF a lot of Black smoke. Cảnh sát giới hạn con xe vận chuyển vì như thế nó thải đi ra rất nhiều khí đen ngòm độc.

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Hãy hành vi Theo phong cách tuy nhiên quý khách suy nghĩ về các bạn

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- She GIVES OFF an air of nobility. Cô ấy hành vi như đẳng cấp quý tộc.

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Mở rộng lớn, kéo dãn

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- The company is GIVING OFF all over the country. Công ty không ngừng mở rộng bên trên từng toàn quốc.

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Theo hoặc lấy 1 trong các nhì hoặc nhiều Trụ sở tự công tác PC

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- A particular application of a processing code can be GIVEN OFF while requiring minimal run-time tư vấn. Một phần mềm quan trọng đặc biệt của mã xử lý hoàn toàn có thể được vận dụng trong những lúc đòi hỏi tương hỗ chạy ít nhất.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give off bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

  Xem thêm: folk là gì

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: rehearsal là gì