get down là gì


Trang trước

Bạn đang xem: get down là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Get down sở hữu 7 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Làm ai bại liệt buồn, tuyệt vọng, kiệt mức độ

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- The miserable weather in winter really GETS mạ DOWN. Cái khí hậu nghiêm khắc này của ngày đông thực sự thực hiện tôi kiệt mức độ.

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Ghi chép, thu thanh

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- I couldn't GET DOWN everything he said. Tôi ko thể biên chép lại được những gì nhưng mà anh ấy phát biểu.

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Nuốt xuống

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- The medicine tasted horrible and it was difficult đồ sộ GET it DOWN. Vị của viên dung dịch này thiệt kinh xịn và thiệt khó khăn mang lại tôi nhằm nuốt nó xuống.

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Xuống xe pháo

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- The trained pulled in and we GOT DOWN. Con tàu đang được nhập ga và công ty chúng tôi xuống tàu.

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Rời bàn sau khoản thời gian ăn

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- When we had finished dinner, the children asked if they could GET DOWN. Khi công ty chúng tôi kết cổ động bữa tiệc, lũ con trẻ chất vấn công ty chúng tôi coi bọn chúng đạt được tách bàn ăn ko.

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Gỉam cút

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- The doctor says I my GET my cholesterol levels DOWN. Bác sĩ bảo rằng tôi đã từng tách được lượng cholesterol nhập khung người.

Nghĩa kể từ Get down

Ý nghĩa của Get down là:

 • Có mối liên hệ dục tình với

Ví dụ cụm động kể từ Get down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get down:

- They GOT DOWN at the tiệc nhỏ last week. Tôi đang được mối liên hệ dục tình ở buổi tiệc tuần trước đó.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get down bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Xem thêm: engaged là gì

  Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: folk là gì