garden là gì

/'gɑ:dn/

Chuyên ngành

Xây dựng

vườn
bee garden
vườn nuôi ong
botanical garden
vườn bách thảo
collective garden
vườn tập luyện thể
forecourt garden
vườn nhỏ sảnh trước
forecourt garden
vườn trước nhà
formal garden
vườn tạo ra hình
Formal garden
Vườn tạo ra hình (kiểu Pháp)
front garden
vườn trước nhà
fruit garden
vườn cây ăn quả
garden apartment
căn hộ đem vườn
garden architecture
kiến trúc vườn
garden city
thành phố vườn
garden lattice fence
hàng rào vườn
garden planning
quy hoạch vườn hoa
garden square
vườn hoa (thành phố)
garden square
vườn hoa nhỏ
garden wall
tường ngăn sảnh với vườn
garden wall
tường xung quanh vườn
hanging garden
vườn treo
historic garden
vườn cây cổ
kitchen garden
vườn rau
kitchen garden
vườn rau xanh (thơm)
nursery garden
vườn ươm cây
pleaser garden
vườn hoa (trong ngôi nhà ở)
pleasure garden
vườn cảnh
public garden
vườn (hoa) công cộng
roadside garden
vườn hoa cạnh bên đường
roof garden
vườn bên trên mái
turf nursery garden
vườn ươm (vầng) cỏ
zoological garden
vườn bách thú
vườn quả
vườn rau
kitchen garden
vườn rau xanh (thơm)

Kỹ thuật cộng đồng

vườn hoa
garden planning
quy hoạch vườn hoa
garden square
vườn hoa (thành phố)
garden square
vườn hoa nhỏ
pleaser garden
vườn hoa (trong ngôi nhà ở)
public garden
vườn (hoa) công cộng
roadside garden
vườn hoa cạnh bên đường

Kinh tế

vườn
garden stuff
rau vườn
kitchen-garden
vườn rau
market garden
vườn rau xanh (trồng nhằm bán)
vườn cây ăn quả

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
back yard , bed , cold frame , conservatory , enclosure , field , greenhouse , hothouse , nursery , oasis , patch , patio , plot , terrace , arbor , cultivate , eden , lawn , park , parterre , tract , yard
adjective
average , common , commonplace , cut-and-dried , formulaic , garden-variety , indifferent , mediocre , plain , routine , run-of-the-mill , standard , stock , undistinguished , unexceptional , unremarkable

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: garden là gì

Xem thêm: broadsheet là gì

NHÀ TÀI TRỢ