further là gì

Tiếng Anh Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

further cung cấp đối chiếu của far

 1. Xa không chỉ có thế, mặt mày bại.
  on the further side of the hill — ở phía mặt mày bại của trái khoáy đồi
 2. Thêm nữa, không chỉ có thế.
  to need further help — cần thiết thêm thắt sự canh ty đỡ
  one or two further details — một hoặc nhì cụ thể thêm thắt nữa
  till further notice — cho tới Khi sở hữu yết thị mới

Phó từ Sửa đổi

further cung cấp đối chiếu của far

Bạn đang xem: further là gì

Xem thêm: be nghĩa là gì

 1. Xa không chỉ có thế.
  to go further — ra đi rộng lớn nữa
  it's not further kêu ca a kilometer from here — cách đó ko cho tới một kilômét
 2. Thêm nữa, không chỉ có thế.

Thành ngữ Sửa đổi

 • to enquire further:
  1. Điều tra đồng thời.
   I don't know any further — tôi ko biết gì thêm thắt nữa

Ngoại động từ Sửa đổi

further ngoại động từ

 1. Đẩy mạnh, xúc tiến; hỗ trợ cho.
  to further a movement — tăng mạnh một phong trào

Chia động từ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • "further". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)