forge là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɔrdʒ/

Danh từ[sửa]

forge /ˈfɔrdʒ/

 1. Lò rèn; xưởng rèn.
 2. Lò luyện kim, xưởng luyện kim.

Ngoại động từ[sửa]

forge ngoại động từ /ˈfɔrdʒ/

Bạn đang xem: forge là gì

 1. Rèn (dao, móng ngựa... ).
 2. Giả mạo (chữ ký... ); bịa (chuyện).
  to forge a signature — hàng fake chữ ký

Chia động từ[sửa]

forge

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to forge
Phân kể từ hiện tại tại forging
Phân kể từ quá khứ forged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại forge forge hoặc forgest¹ forges hoặc forgeth¹ forge forge forge
Quá khứ forged forged hoặc forgedst¹ forged forged forged forged
Tương lai will/shall² forge will/shall forge hoặc wilt/shalt¹ forge will/shall forge will/shall forge will/shall forge will/shall forge
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại forge forge hoặc forgest¹ forge forge forge forge
Quá khứ forged forged forged forged forged forged
Tương lai were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại forge let’s forge forge
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

forge nội động từ /ˈfɔrdʒ/

Xem thêm: latam là gì

 1. Làm nghề nghiệp rèn, rèn.
 2. Giả mạo; tội phạm hàng fake (chữ ký... ).

Chia động từ[sửa]

forge

Xem thêm: consume là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to forge
Phân kể từ hiện tại tại forging
Phân kể từ quá khứ forged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại forge forge hoặc forgest¹ forges hoặc forgeth¹ forge forge forge
Quá khứ forged forged hoặc forgedst¹ forged forged forged forged
Tương lai will/shall² forge will/shall forge hoặc wilt/shalt¹ forge will/shall forge will/shall forge will/shall forge will/shall forge
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại forge forge hoặc forgest¹ forge forge forge forge
Quá khứ forged forged forged forged forged forged
Tương lai were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge were to forge hoặc should forge
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại forge let’s forge forge
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

forge nội động từ /ˈfɔrdʒ/

 1. Tiến lên (vượt từng trở ngại... ).
  to forge ahead — đứng vị trí số 1, tiến bộ lên phía trước

Tham khảo[sửa]

 • "forge". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /fɔʁʒ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
forge
/fɔʁʒ/
forges
/fɔʁʒ/

forge gc /fɔʁʒ/

 1. Xưởng rèn; lò rèn.
 2. Xưởng thợ thuyền khóa.
 3. Xưởng thợ thuyền đóng góp móng ngựa.
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Xưởng luyện Fe.

Tham khảo[sửa]

 • "forge". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=forge&oldid=1842070”