folks là gì

Folks might tell u things that they wouldn't tell you.".

Bạn đang xem: folks là gì

Dân nói theo một cách khác với tôi những chuyện chúng ta sẽ

ko thưa với cô.".

The mèo predominately killed those village folks who slept outside their huts.

Con hổ đa phần làm thịt những dân xã ngủ ngoài túp lều.

Folks determine what that place is lượt thích.

These folks deserve vĩ đại be punished.

Những kẻ này xứng đáng bị trừng trị.

Folks, that's about the only solution left.

Dân gian này là biện pháp về cái độc nhất.

Then there's the machine folks have dubbed the“wheel of death.”.

Nhiều kẻ vẫn gọi máy này là" the

wheel of death".

Many older folks make it their mission vĩ đại complain.

Thế cho nên người già nua tự động

cho

bản thân một nhiệm vụ

là phàn nàn.

And those are just the folks who went vĩ đại the hospital.

Đây đơn giản các ca đang đi tới khám đa khoa.

Some married folks don't even wear them.

Một số bà mẹ thậm chí còn ko thể khoác áo.

These folks don't deserve vĩ đại be called journalists.

Những kẻ ê ko xứng được gọi là mái ấm báo.

Hey folks, just wanted vĩ đại share.

Hey Guys chỉ ham muốn phân tách tích bên trên được.

It eats folks up from the inside out.

Please folks, finish your stories.

Các chúng ta ơi van nài hãy rời khỏi cho tới không còn truyện.

Xem thêm: shrug là gì

And this, folks, is when I really grew up….

Nam nhân này, phát triển thiệt sự là….

The folks behind the bar really know what they're doing.

Những kẻ đứng sau sàn bar biết chúng ta đang khiến gì.

But many folks won't change.

Tuy nhiên nhiều ngưởi ko Chịu đựng thay cho thay đổi.

Folks invite people vĩ đại lunch.

Contact your local waste removal folks vĩ đại find out more.

phương của chúng ta nhằm thăm dò hiểu thêm thắt.

You folks who remember my father knew him as sheriff.

Quý vị nào là còn lưu giữ thân phụ tôi vẫn biết

ổng với tư cơ hội một công an trưởng.

Welcome folks at the funeralhome.

Chào mừng bạn cho tới folks bên trên funeralhome.

Hello Folks, I know you all busy in life.

Hello Trucan, Chú biết ai ai cũng rất rất bận

rộn mang lại cuộc sống thường ngày của tôi.

Folks, it's that time of night.

You folks really want something for nothing!

Đàn ông mấy người thiệt sự ko được đồ vật gi hết!

Hi folks, I'm planning vĩ đại join this trip.

Hi bạn, mình đang có nhu cầu muốn Join chuyến này.

We're the folks who made this world.

Chúng tôi là những kẻ vẫn tạo nên toàn cầu này.

Xem thêm: down payment là gì