focus là gì

/'foukəs/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều focuses; .foci

(toán học), (vật lý) xài điểm
(nghĩa bóng) trung tâm, trọng tâm tâm
(y học) ổ bệnh

Ngoại động từ

Làm tụ vào
to focus the sun's rays on something
làm tia nắng và nóng tụ nhập vật gì
Điều chỉnh xài điểm (của thần kinh)
Làm nổi bật
Tập trung
to focus one's attention
tập trung sự chú ý

Nội động từ

Tụ nhập xài điểm; triệu tập vào một trong những điểm

Cấu trúc từ

to bring into focus; lớn bring lớn a focus
làm nổi trội hẳn lên, nêu nhảy hẳn lên
focus of interest
điểm trọng tâm, điểm triệu tập từng sự chú ý
out of focus
mờ nhòa ko rõ ràng nét

Chuyên ngành

Toán & tin

tiêu điểm, triệu tập bên trên xài điểm

Cơ - Điện tử

Tiêu điểm, (v) thực hiện hội tụ

Cơ khí & công trình

tiêu cự

Xây dựng

điều quang
derivation of focus
sự điều quang
đối quang

Kỹ thuật công cộng

điểm hội tụ

Giải quí VN: Điểm quy tụ của chùm tia năng lượng điện tử bên trên màn hình hiển thị đèn tia âm đặc biệt hoặc của đèn hình.

điều tiêu
focus for infinity
điều xài cho tới vô cực
focus lamp
đèn điều tiêu
focus modulation
sự điều tiêu
in focus
được điều tiêu
static focus
sự điều xài tĩnh
làm hội tụ
sự hội tụ
tập trung

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bull’s eye , center , core , cynosure , focal point , headquarters * , heart , hub , limelight * , locus , meeting place , nerve center * , point of convergence , polestar , seat , spotlight , target , headquarters , bottom , quick , root
verb
adjust , attract , bring out , center , centralize , concenter , concentrate , convene , converge , direct , fasten , fix , fixate , get detail , home page in , home page in on , hone in , join , key on , knuckle down * , meet , move in , pinpoint , pour it on , put , rivet , sharpen , spotlight * , sweat * , zero in * , zoom in , channel , focalize , address , bend , buckle down , dedicate , devote , give , turn , core , fireplace , hearth , point , spotlight , train

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: focus là gì

Xem thêm: windfall tax là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ