fitting là gì

/´fitiη/

Thông dụng

Danh từ

1 phần nhỏ của tranh bị,phụ kiện
light fitting

=====vật dụng nhập căn nhà như :cookers,lights,shelves

Sự thực hiện cho tới khớp, sự điều chỉnh; sự test (quần áo)
Sự thi công ráp
( số nhiều) đồ đạc và vật dụng, đồ đạc và vật dụng thắt chặt và cố định (trong nhà); vật tô điểm (trong căn nhà, xe hơi...)
( số nhiều) máy móc

Tính từ

Thích phù hợp, phù hợp
Phải, đúng

Chuyên ngành

Xây dựng

ống nối

Cơ - Điện tử

Sự thi công, sự kiểm soát và điều chỉnh cho tới vừa

Cơ khí & công trình

khít khao
sự vừa phải vặn

Toán & tin

sự tương thích, sự vẽ theo dõi những điểm
curve fitting
vẽ đàng cong thực nghiệm; vẽ đàng cong theo dõi những điểm
leasr square fitting
san vị bằng cách thức bình phương nhỏ bé nhất

Điện lạnh

sự chỉnh khớp
sự thực hiện khớp

Kỹ thuật công cộng

bộ phận nối
branch fitting
bộ phận nối ống nhánh
capillary fitting
bộ phận nối mao dẫn
khớp nối ống
oil tube fitting
khớp nối ống dẫn dầu
khuỷu ống
screw fitting
khuỷu ống sở hữu ren vít
tapped fitting
khuỷu ống sở hữu ren vít
tapped fitting
khuỷu ống nối ra
threaded fitting
khuỷu ống sở hữu ren
y-branch fitting
khuỷu ống, chạc ba
đầu nối ống
làm cho tới khớp
lắp ráp
mối nối
ống nối
sự điều chỉnh
curve fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh đàng cong
heat shrink fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh teo vì như thế nhiệt
plain fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh trơn
screw fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh bắt vít
sự thực hiện khít
sự lắp
sự thi công ráp
sự mến hợp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
applicable , apt , becoming , comme il faut , correct , decent , decorous , desirable , due , felicitous , happy , just , just what was ordered , meet , on the button , on the nose * , proper , right , right on , seemly , that’s the ticket , befitting , fit , tailor-made , appropriate , deserved , merited , rightful , suitable
noun
accouterment , appointment , attachment , component , connection , convenience , equipment , extra , furnishing , furniture , instrument , paraphernalia , part , piece , trimming , unit , movable , accessory , adjustment , applicable , appropriate , apt , becoming , due , happy , meet , proper , seemly , suitable , warranted

Từ trái ngược nghĩa