explode là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪk.ˈsploʊd/

Ngoại động từ[sửa]

explode ngoại động từ /ɪk.ˈsploʊd/

 1. Làm nổ.
 2. Đập tan, thực hiện tan biến (lý tưởng, ảo tưởng... ).

Chia động từ[sửa]

explode

Bạn đang xem: explode là gì

Xem thêm: take apart là gì

Xem thêm: cross border là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to explode
Phân kể từ hiện tại tại exploding
Phân kể từ vượt lên trên khứ exploded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại explode explode hoặc explodest¹ explodes hoặc explodeth¹ explode explode explode
Quá khứ exploded exploded hoặc explodedst¹ exploded exploded exploded exploded
Tương lai will/shall² explode will/shall explode hoặc wilt/shalt¹ explode will/shall explode will/shall explode will/shall explode will/shall explode
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại explode explode hoặc explodest¹ explode explode explode explode
Quá khứ exploded exploded exploded exploded exploded exploded
Tương lai were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại explode let’s explode explode
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

explode nội động từ /ɪk.ˈsploʊd/

 1. Nổ, nổ tung (bom, đạn... ); nổ bùng.
  to explode with anger — nổi xung đùng đùng

Chia động từ[sửa]

explode

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to explode
Phân kể từ hiện tại tại exploding
Phân kể từ vượt lên trên khứ exploded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại explode explode hoặc explodest¹ explodes hoặc explodeth¹ explode explode explode
Quá khứ exploded exploded hoặc explodedst¹ exploded exploded exploded exploded
Tương lai will/shall² explode will/shall explode hoặc wilt/shalt¹ explode will/shall explode will/shall explode will/shall explode will/shall explode
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại explode explode hoặc explodest¹ explode explode explode explode
Quá khứ exploded exploded exploded exploded exploded exploded
Tương lai were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode were to explode hoặc should explode
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại explode let’s explode explode
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "explode". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=explode&oldid=1837378”