except là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪk.ˈsɛpt/
Hoa Kỳ[ɪk.ˈsɛpt]

Ngoại động từ[sửa]

except ngoại động từ /ɪk.ˈsɛpt/

 1. Trừ rời khỏi, loại rời khỏi.

Chia động từ[sửa]

except

Bạn đang xem: except là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to except
Phân kể từ hiện tại tại excepting
Phân kể từ vượt lên khứ excepted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ excepts hoặc excepteth¹ except except except
Quá khứ excepted excepted hoặc exceptedst¹ excepted excepted excepted excepted
Tương lai will/shall² except will/shall except hoặc wilt/shalt¹ except will/shall except will/shall except will/shall except will/shall except
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ except except except except
Quá khứ excepted excepted excepted excepted excepted excepted
Tương lai were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại except let’s except except
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

except nội động từ /ɪk.ˈsɛpt/

Xem thêm: upstream là gì

 1. Phản đối, ngăn chặn.
  to except against someone's statement — phản ngược lại điều tuyên thân phụ của ai

Giới từ[sửa]

except /ɪk.ˈsɛpt/

Xem thêm: keen là gì

 1. Trừ, trừ rời khỏi, ko kể.

Liên từ[sửa]

except /ɪk.ˈsɛpt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Trừ phi.

Chia động từ[sửa]

except

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to except
Phân kể từ hiện tại tại excepting
Phân kể từ vượt lên khứ excepted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ excepts hoặc excepteth¹ except except except
Quá khứ excepted excepted hoặc exceptedst¹ excepted excepted excepted excepted
Tương lai will/shall² except will/shall except hoặc wilt/shalt¹ except will/shall except will/shall except will/shall except will/shall except
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ except except except except
Quá khứ excepted excepted excepted excepted excepted excepted
Tương lai were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại except let’s except except
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "except". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=except&oldid=1836686”