established là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪ.ˈstæ.blɪʃt/
Hoa Kỳ[ɪ.ˈstæ.blɪʃt]

Động từ[sửa]

established

 1. Quá khứ và phân kể từ vượt lên trên khứ của establish

  a school established by the government

  Bạn đang xem: established là gì

  Xem thêm: cleavage là gì

  một ngôi ngôi trường thành lập vì như thế chủ yếu phủ

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

established /ɪ.ˈstæ.blɪʃt/

 1. Đã xây dựng, đang được thiết lập.
 2. Đã được bịa đặt (vào một địa vị).
 3. Đã xác minh (sự khiếu nại... ).
 4. Đã được đi vào (thói thân quen, sự tín ngưỡng... ).
 5. Đã đầu tiên hoá (nhà thờ).
 6. Đã lăm le, đang được chắc chắn, được củng cố; đang được thích ứng.
 7. Có đáng tin tưởng.

Tham khảo[sửa]

 • "established". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)