establish là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ɪ.ˈstæ.blɪʃ/
Hoa Kỳ[ɪ.ˈstæ.blɪʃ]

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ đồng hồ Anh cổ establissen, kể từ giờ đồng hồ Pháp cổ establir, kể từ établir, kể từ giờ đồng hồ Latinh stabilire, kể từ stabilis (“vững”), kể từ stāre (“đứng lên”).

Xem thêm: score nghĩa là gì

Bạn đang xem: establish là gì

Ngoại động từ[sửa]

establish ngoại động từ /ɪ.ˈstæ.blɪʃ/

 1. Lập, xây dựng, thiết lập, tạo lập.
  to establish a government — lập chủ yếu phủ
  to establish diplomatic relations — tạo lập mối quan hệ nước ngoài giao
 2. Đặt (ai vào một trong những vị thế...).
 3. Chứng minh, xác minh (sự khiếu nại...).
 4. Đem vô, tiến hành (thói thân quen, tín ngưỡng...).
 5. Chính thức hóa (nhà thờ).
 6. Củng cố, thực hiện vững chãi.
  to establish one's reputation — gia tăng thanh danh
  to establish one's health — lấy lại mức độ khoẻ
  to establish oneself — sinh cơ lập nghiệp; ổn định ấn định cuộc sống
  to establish oneself as a grocer — sinh cơ lập nghiệp vì thế nghề nghiệp chào bán tạp phẩm

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "establish". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)