eradicate là gì

Từ điển phanh Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò la kiếm

Bạn đang xem: eradicate là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪ.ˈræ.də.ˌkeɪt/
Bắc California, Hoa Kỳ (nam giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ Latinh eradicatus, kể từ ērādīcō (“nhổ”), kể từ e- (“ra”) + radix (“rễ”).

Ngoại động từ[sửa]

eradicate ngoại động từ /ɪ.ˈræ.də.ˌkeɪt/

 1. Nhổ rễ.
 2. Trừ tiệt, triệt phá, xóa sạch sẽ.

Chia động từ[sửa]

Bảng phân tách động kể từ của eradicate

Xem thêm: op là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to eradicate
Phân kể từ hiện tại tại eradicating
Phân kể từ vượt lên khứ eradicated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại eradicate eradicate hoặc eradicatest¹ eradicates hoặc eradicateth¹ eradicate eradicate eradicate
Quá khứ eradicated eradicated hoặc eradicatedst¹ eradicated eradicated eradicated eradicated
Tương lai will/shall² eradicate will/shall eradicate hoặc wilt/shalt¹ eradicate will/shall eradicate will/shall eradicate will/shall eradicate will/shall eradicate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại eradicate eradicate hoặc eradicatest¹ eradicate eradicate eradicate eradicate
Quá khứ eradicated eradicated eradicated eradicated eradicated eradicated
Tương lai were to eradicate hoặc should eradicate were to eradicate hoặc should eradicate were to eradicate hoặc should eradicate were to eradicate hoặc should eradicate were to eradicate hoặc should eradicate were to eradicate hoặc should eradicate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại eradicate let’s eradicate eradicate
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Đồng nghĩa[sửa]

nhổ rễ
 • root out
 • root up
 • uproot
trừ tiệt
 • annihilate
 • destroy
 • eliminate
 • exterminate
 • extirpate
 • root out

Từ dẫn xuất[sửa]

 • eradicable
 • eradication
 • eradicative

Tham khảo[sửa]

 • "eradicate". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Ý[sửa]

Động từ[sửa]

eradicate

 1. Xem eradicare

Danh từ[sửa]

eradicate gc số nhiều

Xem thêm: interactive là gì

 1. Xem eradicato

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=eradicate&oldid=1835384”