era là gì

Công cụ cá nhân
 • BrE /'ɪərə/
  NAmE /'ɪrə hoặc 'erə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời đại, kỷ nguyên
  Christian era
  công nguyên
  (địa lý,địa chất) đại
  mesozoic era
  đại trung sinh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kỷ nguyên

  Kỹ thuật công cộng

  kỷ

  Kinh tế

  thời kỳ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  aeon , age , cycle , date , day , days , eon , epoch , generation , stage , term , time , period

  Bạn đang xem: era là gì

  Xem thêm: sweet tooth là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ