enterprise là gì

/'entəpraiz/

Thông dụng

Danh từ

Việc thực hiện khó khăn khăn; việc thực hiện táo bạo
Tính dám làm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổ chức triển khai sale, hãng sản xuất, xí nghiệp
joint-venture enterprise
xí nghiệp liên doanh

Chuyên ngành

Xây dựng

hãng kinh doanh

Kỹ thuật công cộng

hãng

Kinh tế

công ty
company-owned enterprise
xí nghiệp nằm trong công ty
unincorporated enterprise
xí nghiệp phi công ty
world enterprise
công ty xuyên quốc gia
doanh nghiệp
enterprise funds
quỹ doanh nghiệp
man of enterprise
nhà doanh nghiệp
private enterprise
doanh nghiệp tư nhân
public enterprise
doanh nghiệp công cộng
public enterprise
doanh nghiệp quốc doanh
state enterprise
doanh nghiệp mái ấm nước
state-run enterprise
doanh nghiệp (xí nghiệp) mái ấm nước
state-run enterprise
doanh nghiệp (xí nghiệp) quốc doanh
Training and Enterprise Council
hội đồng giảng dạy và cải cách và phát triển doanh nghiệp
hang
hãng
óc tiến bộ thủ
tài năng kinh doanh
tính dám làm
tinh thần sự nghiệp
tự vì thế kinh doanh
free-enterprise economy
nền tài chính tự tại kinh doanh
xí nghiệp
abortive enterprise
xí nghiệp bị tiêu diệt yểu
associated enterprise
xí nghiệp liên hiệp
autonomous enterprise
xí nghiệp tự động chủ
balance sheet of contract enterprise
bảng tổng kết gia tài của nhà máy sản xuất nhận thầu
behaviour enterprise
hành vi xí nghiệp
building enterprise
xí nghiệp xây dựng
collective enterprise
xí nghiệp luyện thể
commercial enterprise
xí nghiệp thương mại
company-owned enterprise
xí nghiệp nằm trong công ty
conduct enterprise (to...)
quản lý xí nghiệp
cooperative enterprise
xí nghiệp hợp ý tác
diversified enterprise
xí nghiệp sale đa dạng mẫu mã (hóa) (nhiều loại)
Enterprise Allowance Scheme
Quỹ trợ cung cấp xây dựng Xí nghiệp
enterprise cost
phí tổn xí nghiệp
enterprise culture
văn hóa xí nghiệp
enterprise deposits
tiền gửi của xí nghiệp
enterprise designed capacity
năng lực kiến thiết xí nghiệp
enterprise development funds
quỹ cải cách và phát triển xí nghiệp
enterprise entity
thực thể xí nghiệp
enterprise financed exclusively
xí nghiệp độc tư
enterprise image promotion
vun đậy hình tượng xí nghiệp
enterprise labour union
công đoàn xí nghiệp
enterprise management
quản lý xí nghiệp
enterprise on a large scale
xí nghiệp lớn
enterprise on a small scale
xí nghiệp nhỏ
enterprise size
quy tế bào xí nghiệp
enterprise tax
thuế xí nghiệp
enterprise union
công đoàn xí nghiệp
enterprise value
giá trị sale liên tiếp của xí nghiệp
free enterprise system
chế chừng nhà máy sản xuất tự tại, tự động doanh
government enterprise
xí nghiệp quốc doanh
high growth enterprise
xí nghiệp phát triển cao
individual enterprise
xí nghiệp tư nhân
individual enterprise
xí nghiệp cá thể
industrial enterprise
xí nghiệp công nghiệp
inter-enterprise credit
tín dụng trong số những xí nghiệp
invest interim an enterprise
đầu tư nhập xí nghiệp
key enterprise
xí nghiệp trọng điểm
large-sized enterprise
xí nghiệp cỡ lớn
local enterprise
xí nghiệp (quy mô) địa phương
manufacturing enterprise
xí nghiệp sản xuất
medium-sized enterprise
xí nghiệp bậc trung
minor enterprise
xí nghiệp nhỏ và vừa
mixed enterprise system
thể chế nhà máy sản xuất lếu hợp
monopolistic enterprise
xí nghiệp độc quyền
multi product enterprise
xí nghiệp sale nhiều sản phẩm
multi_divisional enterprise
xí nghiệp sale nhiều ngành
multinational enterprise
xí nghiệp nhiều quốc gia
multi_product enterprise
xí nghiệp (kinh doanh) nhiều sản phẩm
municipal enterprise
xí nghiệp thị chính
national enterprise
xí nghiệp quốc doanh
non-productive enterprise
xí nghiệp ko sản xuất
principle of không lấy phí enterprise
nguyên tắc nhà máy sản xuất tự động do
private enterprise
xí nghiệp tư doanh
product enterprise
xí nghiệp sản xuất
profit-making enterprise
xí nghiệp doanh lợi
sate-run enterprise
xí nghiệp mái ấm nước
sate-run enterprise
xí nghiệp quốc doanh
service enterprise
xí nghiệp dịch vụ
shipping enterprise
xí nghiệp vận tải đường bộ biển
small enterprise cartel
các-ten nhà máy sản xuất nhỏ
socialist state-run enterprise
xí nghiệp quốc doanh xã hội mái ấm nghĩa
speculative enterprise
xí nghiệp mạo hiểm
speculative enterprise
xí nghiệp sở hữu tính đầu cơ
spirit of enterprise
tinh thần xí nghiệp
state enterprise
xí nghiệp quốc doanh
state insurance enterprise
xí nghiệp bảo đảm quốc doanh
state private enterprise
xí nghiệp công tư hợp ý doanh
state-run enterprise
doanh nghiệp (xí nghiệp) mái ấm nước
state-run enterprise
doanh nghiệp (xí nghiệp) quốc doanh
tax cut for business and enterprise
giảm thuế mang đến xí nghiệp
tax on enterprise
thuế xí nghịêp
unincorporated enterprise
xí nghiệp không tồn tại tư cơ hội pháp nhân
unincorporated enterprise
xí nghiệp phi công ty
unproductive enterprise
xí nghiệp ko sinh lợi
valuation of enterprise
định giá chỉ xí nghiệp
world enterprise
xí nghiệp thế giới
township and village enterprise
xí nghiệp mùi hương trấn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
action , activity , affair , attempt , baby * , bag * , ballgame , biggie , big idea , bit * , business , chiến dịch , cause , company , concern , crusade , giảm giá , deed , vì thế * , effort , endeavor , engagement , essay , establishment , firm , flier * , follow through * , game * , happening , hazard , house , move , operation , outfit , performance , pet project , plan , plunge * , program , project , proposition , purpose , pursuit , risk , scheme , speculation , stake , striving , stunt , task , thing * , trade , try , venture , work , adventurousness , alertness , ambition , audacity , boldness , courage , daring , dash , drive , eagerness , enthusiasm , force , foresight , get-up-and-go , gumption , hustle , industry , initiative , inventiveness , pluck , push , readiness , resource , self-reliance , spirit , venturesomeness , vigor , zeal , undertaking , emprise , corporation , punch , adventure , exploit

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: enterprise là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: colour nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: asymmetry là gì