em tiếng anh là gì

Bản dịch

expand_more brother in law

Cho anh/em mời mọc em/anh một ly nhé?

Bạn đang xem: em tiếng anh là gì

expand_more May I buy you something to tướng drink?

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cả ngày thời điểm ngày hôm nay anh/em chỉ suy nghĩ cho tới em/anh!

I have been thinking about you all day!

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Xem thêm: fingerprint là gì

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

expand_more brother in law

expand_more brothers by the same mother

brothers by the same mother

Ví dụ về kiểu cách dùng

Cảm ơn anh/em vì thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em cũng muốn vào trong nhà nốc một ly coffe không?

Would you lượt thích to tướng come inside for a coffee?

Em/Anh cũng muốn về căn nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tướng watch a movie at my place?

Cả ngày thời điểm ngày hôm nay anh/em chỉ suy nghĩ cho tới em/anh!

I have been thinking about you all day!

Anh/Em cũng muốn cút nốc một ly coffe không?

Would you lượt thích to tướng go get a coffee?

Anh/Em đem kiểu mẫu áo/váy này đặc biệt đẹp!

You look beautiful in that dress/shirt!

Em/Anh cũng muốn cút nơi khác không?

Do you want to tướng go to tướng a different party?

Tối ni em/anh tiếp tục lên kế hoạch gì chưa?

Do you have any plans for tonight?

Nói chuyện với anh/em đặc biệt vui!

It's been really nice talking to tướng you!

Cho anh/em mời mọc em/anh một ly nhé?

May I buy you something to tướng drink?

Anh/Em cũng muốn nhảy nằm trong em/anh không?

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

Để anh/em trả em/anh về nhé?

May I walk/drive you home?

Mình về khu vực anh/em hoặc khu vực em/anh?

Em/Anh với hoặc cho tới trên đây không?

Anh/Em thực hiện nghề nghiệp gì?

So, what vì thế you vì thế for a living?

Anh/Em với hai con mắt thiệt đẹp!

anh em đồng bào

brothers by the same mother

Ví dụ về đơn ngữ

Instead, we should treat each other with love and respect lượt thích brothers and sisters.

It just means you're at the back, watching your brothers and sisters get burned in the front.

Xem thêm: on hold là gì

Brothers and sisters clutching each other's hands were lined up in village and school halls, where locals took their pick.

Today, there are around 300 consecrated brothers and sisters.

He keeps telling his indigenous brothers and sisters to tướng stop asking the government for money.