dragon là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'drægən/

Bạn đang xem: dragon là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

Động vật Danh từ
 • danh từ

  con rồng

 • người canh phòng nghiêm nhặt (kho của báu...); bà trung niên kèm theo nom nom những cô gái

 • (kinh thánh) cá voi, cá kình, cá sấu, rắn

 • thằn lằn bay

 • bồ câu Long (một như là tình nhân câu nuôi) ((cũng) dragoon)

  Xem thêm: malpractice là gì

 • (thiên văn học) chòm sao Thiên long

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) xe cộ xích kéo pháo

  Từ ngay gần giống

  dragon-fly dragonnade dragon-tree snapdragon dragon's teeth


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản