dove là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/dʌv/

Bạn đang xem: dove là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  chim người thương câu

 • điển hình thơ ngây, hiền hậu dịu

 • người rước tin cẩn mừng; sứ fake của hoà bình

  Dove of Peace

  Xem thêm: guide là gì

  chim người thương câu hoà bình

 • người yêu thương quý, "bồ câu nhỏ" (tiếng gọi thân thiết mật)

  my dove

  em yêu thương quí của anh ý, con cái người thương câu nhỏ của anh

 • (chính trị) người công ty trương hoà bình (đối với kẻ hiếu chiến)

  Xem thêm: saving là gì

  Từ ngay gần giống

  dovetail holdover turtle-dove dove-colour ring-dove


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản