double take là gì

Ý nghĩa của double take vô giờ Anh

Các ví dụ của double take

double take

Bạn đang xem: double take là gì

A double take is necessary.

Horton soon cultivated his own special variation of the time-honored double take (an actor's reaction to lớn something, followed by a delayed, more extreme reaction).

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

The theme of the piece involves two people who walk past reach other in the street, notice each other, bởi a double take, and instantly fall in love.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

The theme of the piece involves two people who walk past each other in the street, notice each other, bởi a double take, and instantly fall in love.

Xem thêm: 3rd là gì

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những căn nhà cho phép.

B1

Bản dịch của double take

trong những ngôn từ khác

vô giờ Ba Lan

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ Nga

Xem thêm: remain là gì

gözlerine inanamama, ikinci kez dikkatle bakma…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận