dog nghĩa là gì

/dɔg/

Thông dụng

Danh từ

Chó
Chó săn
Chó đực; chó sói đực ( (cũng) dog wolf); cáo đực ( (cũng) dog fox)
Kẻ ti tiện, kẻ xứng đáng khinh thường, đồ gia dụng chó má; kẻ cắm cẩu viên cằn
Gã, thằng cha
a sly dog
thằng phụ vương ma mị, thằng phụ vương ranh ma
Greater Dog
(thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
Lesser Dog
chòm sao Tiểu-thiên-lang
( số nhiều) vỉ lò ở lò sưởi ( (cũng) fire dogs)
(kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
Mống bão ở chân mây ( (cũng) sea dog)
(như) dogfish

Ngoại động từ

Theo nhùng nhằng, theo gót sát gót, bám sát (ai)
to dog someone's footsteps
bám sát ai
(kỹ thuật) cặp vị kìm, cặp vị móc ngoạm

Cấu trúc từ

Every dog is valiant at his own door
Chó cậy ngay sát ngôi nhà, gà cậy ngay sát chuồng.
to be a dog in the manger
như chó già nua lưu giữ xương; ích kỷ, không thích ai sử dụng cho tới vật gì bản thân ko cần thiết đến
to die lượt thích a dog
Chết đau khổ sở, bị tiêu diệt điếm nhục, bị tiêu diệt như 1 con cái chó
dog and war
những sự tàn đập phá thịt chóc của chiến tranh
every dog has his day
ai rồi cũng có những lúc gặp gỡ vận; không có ai nhiều tía chúng ta, không có ai khó khăn tía đời
to give a dog an ill name and hốc him
muốn thịt chó thì bảo là chó dại; ko ưa thì dưa sở hữu giòi
to go to tát the dogs
thất cơ lỡ vận, khánh tận, lao dốc (nghĩa bóng)
to help a lame dog over stile
giúp hứng ai vô cơn hoán vị nạn
to lead a dog's life
sống một cuộc sống đau khổ như chó
to lead someone a dog's life
bắt ai sinh sống một cuộc sống đau khổ cực
let sleeping dogs lie
(tục ngữ) chớ khêu lại những chuyện ko hoặc vô quá khứ; chớ bươi cứt đi ra tuy nhiên ngửi
love bu, love my dog
yêu ai yêu thương cả lối đi lối về
not even a dog's chance
không sở hữu chút suôn sẻ nào
not to tát have a word to tát throw at the dog
lầm lì ko há mồm rằng nửa lời; kiêu ngạo ko thèm há mồm rằng nửa lời
to put on dog
(thông tục) thực hiện cỗ thực hiện tịch, thực hiện đi ra vẻ tao trên đây, thực hiện đi ra vẻ tao trên đây quan lại trọng
to throw to tát the dogs
vứt vứt đi, quẳng chuồn (cho chó)
a dog's breakfast/dinner
tình trạng láo lếu độn tạp nhạp
to be dressed lượt thích a dog's dinner
ăn khoác diêm dúa, loè loẹt
the tail wagging the dog
cái nhỏ lại ra quyết định tình hình của cái bao quát
to teach an old dog new tricks
tre già nua khó khăn uốn nắn (không dễ dàng gì thuyết phục được người già)

Hình thái từ

  • Ved : dogged
  • Ving: dogging

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

bánh cóc
cái đục đá
cái móc
chốt
cữ chặn
kìm
đinh đỉa
giá đỡ
móc
tấm ép
vấu
vấu hãm
vấu tỳ
vòng móc

Kinh tế

ô con cái chó

Giải mến VN: Mô miêu tả những thành phầm được hội tụ lại vô tạo ra vì như thế nguyên do tình thân, tuy nhiên sự hội tụ lại ko được biện minh vị sự góp phần cho tới năng lực sinh lợi.

Địa chất

cái cặp, cắi gắp, cựa, móng, cá, chốt, lẫy, cò

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bitch , bowwow , cur , doggy , fido , flea bag , hound , man’s best friend , mongrel , mutt , pooch , pup , puppy , stray , tail-wagger , tyke , (female) bitch , (young) pup , canine , caninity , fice , kennel , pack , slut , tike , whelp , whippet
verb
bedog , haunt , hound , plague , pursue , shadow , tag , tail , track , trail , trouble , heel , airedale , beagle , belgian sheepdog , canine , chow , chowchow , cur , dhole , follow , keeshond , mongrel , mutt , pomeranian , pooch , pug , pup , puppy , rover , scottish terrier , spitz , spot , weimaraner , worry

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: dog nghĩa là gì

Xem thêm: fungible là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ