dispose of là gì

Có thể nhiều chúng ta tiếp tục biết cho tới cụm “get rid of”, tuy vậy lại ko biết cụm này nằm trong chuyên mục nào là và cách sử dụng sao mang lại đúng đắn. Cạnh cạnh cụm “get rid of” thì hoàn toàn có thể người sử dụng những cụm kể từ như “get rid of somebody/something”, “want rid of somebody/something” để thay thế thế, đem chân thành và ý nghĩa tương tự động. 

Get rid of (idioms) /ɡet rɪd əv/

Bạn đang xem: dispose of là gì

Theo tự vị Oxford, “rid” là động kể từ đem chân thành và ý nghĩa “tống khứ, loại bỏ”. 

Get rid of là gì

Tuy nhiên “rid” ko xuất hiện tại đơn lẻ vô câu nhưng mà thông thường kết phù hợp với một số ít kể từ không giống tạo ra trở nên cụm kể từ “be rid of somebody/something”; “get rid of somebody/something”, “want rid of somebody/something” đem chân thành và ý nghĩa “loại vứt, huỷ bỏ, vứt bỏ”

Other form

got rid of
getting rid of
gets rid of
gotten rid of
 • Trang wanted to be rid of her parents and live independently in Hanoi. (Trang mong muốn bay ngoài cha mẹ và sinh sống tự động lập bên trên TP Hà Nội.)
 • The problem is getting rid of nuclear weapons. (Vấn đề là vô hiệu hóa vũ trang phân tử nhân.)
 • I could tell that he wanted rid of you. (Tôi nói theo cách khác rằng anh ấy mong muốn bay ngoài chúng ta.)

Cấu trúc và cách sử dụng get rid of vô câu

Có 02 cấu hình get rid of hay sử dụng tê liệt là:

Get rid of cấu trúc

Cấu trúc get rid of + something

Công thức

S + get rid of + something

Mục đích: Sử dụng cấu hình này Khi mong muốn phát biểu cho tới ai tê liệt mong muốn vứt vứt đồ vật gi hoặc điều gì.

 • You can’t get rid of this idea, because it’s sánh suitable with our company (Bạn ko thể vô hiệu hóa ý tưởng phát minh này, cũng chính vì nó rất rất phù phù hợp với doanh nghiệp của bọn chúng ta)
 • He shook the blankets to tướng get rid of the dust. (Anh giũ chăn mang lại cất cánh không còn bụi)
 • I got rid of all of my old sneakers. (Tôi tiếp tục vứt vứt toàn bộ giầy thể thao cũ rồi)
 • We will get rid of this old furniture. (Chúng tôi tiếp tục vứt vứt điểm đồ gia dụng thiết kế bên trong cũ này đi)

Cấu trúc get rid of + somebody

Công thức

S + get rid of + somebody

Mục đích: Cấu trúc này được sử dụng Khi mong muốn phát biểu một người nào là này sẽ cảm nhận thấy đảm bảo chất lượng rộng lớn, tự do rộng lớn nên không tồn tại sự xuất hiện/ sự xuất hiện của người nào tê liệt ở ở bên cạnh. 

 • I began to tướng suspect they were trying to tướng get rid of bu (Tôi chính thức ngờ vực bọn họ đang được cố vô hiệu hóa tôi)
 • I will get rid of my boyfriend who is always in control of my things. (Tôi tiếp tục bay ngoài người chúng ta trai luôn luôn trấn áp tất cả của tôi)

Lưu ý: Cấu trúc “get rid of” còn được sử dụng như 1 cụm động kể từ nhằm biểu diễn mô tả một hành vi rõ ràng bên trên 1 thời điểm nào là tê liệt với chân thành và ý nghĩa bay ngoài đồ vật gi tê liệt.

 • His father got rid of a car collision yesterday. (Cha của anh ý ấy tiếp tục bay ngoài vụ va vấp chạm xe cộ khá ngày ngày qua.)
 • My company can not get rid of having financial difficulties. (Công ty của tôi ko thể bay ngoài yếu tố tài chủ yếu.)

Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với get rid of

Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với get rid of

dispose of (phrasal verb): vô hiệu hóa, xử lý

/dɪˈspəʊz əv/

Domestic waste must be disposed of cleanly.

(Rác thải sinh hoạt cần được xử lý thật sạch.)

dump (v): vứt bỏ

/dʌmp/

Any company dumping at the river without a license will be prosecuted.

Xem thêm: adjust là gì

(Bất kỳ doanh nghiệp nào là sập rác rưởi xuống sông nhưng mà không tồn tại giấy tờ phép tắc có khả năng sẽ bị truy tố.)

eliminate (v): loại bỏ

/ɪˈlɪmɪneɪt/

You need to tướng eliminate toxins from the body toàn thân.

(Bạn cần thiết vô hiệu hóa chất độc ngoài khung hình.)

remove (v): loại bỏ

/rɪˈmuːv/

The cars in the landfill will be removed

(Những con xe vô bến bãi rác rưởi tiếp tục bị nockout bỏ)

Từ, cụm kể từ trái ngược nghĩa với get rid of

create (v): tạo ra ra

/kriˈeɪt/

The university plans to tướng create more jobs for their students.

(Trường ĐH kế hoạch tạo ra tăng việc thực hiện mang lại SV của mình.)

keep (v): lưu giữ lại

/kiːp/

He kept all her letters.

(Anh ấy níu lại toàn bộ những lá thư của cô ấy.)

hold (v): cầm lấy, lưu giữ lấy

She is holding a large box.

Xem thêm: lore là gì

(Cô ấy đang được lưu giữ một cái vỏ hộp rộng lớn.)

>>> Xem thêm: Take your time là gì? Cách người sử dụng và phân biệt với Take it easy

Bài tập

Cùng ôn luyện lại những lý thuyết về cấu hình Get rid of trải qua bài xích tập dượt tiếp sau đây nhằm lưu giữ kỹ năng và kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn chúng ta nha

 1. I want to tướng get rid of ______, they’re not good for health.
 1. fast food
 2. juice
 3. vegetables
 4. fruits
 1. Her family can not __________ financial problems.
 1. rid of themselves having
 2. rid themselves of having
 3. get rid themselves have
 4. get rid themselves of have
 1. Get rid of vô câu này còn có nghĩa là: My younger brother got rid of this old điện thoại thông minh.
 1. get rid of = ko có
 2. get rid of = bay khỏi
 3. get rid of = trốn khỏi
 4. get rid of = vứt bỏ
 1. Sally is a mean girl, I will __________ her.
 1. get comfortablly rid of
 2. get comfortable rid of
 3. comfortable rid of
 4. comfortably rid of