diagnosis là gì

/¸daiə´gnousis/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều .diagnoses

(y học) quy tắc chẩn đoán; sự chẩn đoán; lời nói chẩn đoán
(sinh vật học) sự mô tả quánh trưng

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

phép chuẩn chỉnh đoán

Giải mến VN: Sự nhận ra một lỗi nhập ngữ điệu thiết kế mang đến máy năng lượng điện toán.

Bạn đang xem: diagnosis là gì

sự chẩn đoán
automatic diagnosis
sự chẩn đoán tự động động
problem diagnosis
sự chẩn đoán vấn đề
sự chuẩn chỉnh đoán
remote diagnosis
sự chuẩn chỉnh đoán kể từ xa
sự chuẩn chỉnh lỗi
sự chuẩn chỉnh sai

Y học

chẩn đoán
antenatal diagnosis
chẩn đoán chi phí sinh
clinical diagnosis
chẩn đoán lâm sàng
differential diagnosis
chẩn đoán phân biệt
laboratory diagnosis
chẩn đoán xét nghiệm
physical diagnosis
chẩn đoán thực thể
prenatal diagnosis
chẩn đoán chi phí sinh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: leaves là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: bankrupt là gì