demolish là gì

Công cụ cá nhân
 • /di'mɔliʃ/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kéo đổ

  Kỹ thuật công cộng

  làm hỏng hỏng
  phá hủy

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  annihilate , break , bulldoze , burst , crack , crush , decimate , defeat , devastate , devour , dilapidate , dismantle , eat , flatten , gobble up , knock down , level , obliterate , overthrow , overturn , pulverize , put away , put in toilet , raze , ruin , sink , smash , take apart , take out , tear down , torpedo * , total * , trash * , undo , wax * , wipe off map , wrack , wreck , dynamite , pull down , bankrupt , break down , cross up , finish , shatter , spoil , torpedo , wash up , consume , destroy , rase , total , waste

  Từ ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: consortium là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;

Xem thêm: gold digger là gì