degenerative là gì

Từ điển há Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới mò mẫm kiếm

Bạn đang xem: degenerative là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

  • IPA: /dɪ.ˈdʒɛn.rət/

Tính từ[sửa]

degenerate /dɪ.ˈdʒɛn.rət/

  1. Thoái hoá, suy gò.

Danh từ[sửa]

degenerate /dɪ.ˈdʒɛn.rət/

Xem thêm: lamp nghĩa là gì

  1. (Sinh vật học) Giống thoái hoá (người, súc vật).

Nội động từ[sửa]

degenerate nội động từ /dɪ.ˈdʒɛn.rət/

Xem thêm: pensioner là gì

  1. Thoái hoá.

Chia động từ[sửa]

degenerate

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to degenerate
Phân kể từ hiện tại tại degenerating
Phân kể từ quá khứ degenerated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại degenerate degenerate hoặc degeneratest¹ degenerates hoặc degenerateth¹ degenerate degenerate degenerate
Quá khứ degenerated degenerated hoặc degeneratedst¹ degenerated degenerated degenerated degenerated
Tương lai will/shall² degenerate will/shall degenerate hoặc wilt/shalt¹ degenerate will/shall degenerate will/shall degenerate will/shall degenerate will/shall degenerate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại degenerate degenerate hoặc degeneratest¹ degenerate degenerate degenerate degenerate
Quá khứ degenerated degenerated degenerated degenerated degenerated degenerated
Tương lai were to degenerate hoặc should degenerate were to degenerate hoặc should degenerate were to degenerate hoặc should degenerate were to degenerate hoặc should degenerate were to degenerate hoặc should degenerate were to degenerate hoặc should degenerate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại degenerate let’s degenerate degenerate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "degenerate". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=degenerate&oldid=1823170”