deficit là gì

Công cụ cá nhân
 • /'defisit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tài chính) số chi phí thiếu vắng (do chi to hơn thu)
  to làm đẹp a deficit; lớn meet a deficit
  bù lại số chi phí thiếu thốn hụt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  độ hụt
  sự hụt
  sự thiếu
  oxygen deficit
  sự thiếu thốn oxi
  oxygen deficit
  sự thiếu thốn ôxi
  pulse deficit
  sự thiếu vắng mạch
  saturation deficit
  sự thiếu thốn độ ẩm (trong ko khí)
  saturation deficit
  sự thiếu thốn bão hòa

  Kinh tế

  nhập siêu
  chronic trade deficit
  nhập siêu thông thường niên
  deficit country
  nước nhập siêu
  payment deficit
  thâm hụt thanh toán giao dịch (chỉ hiện tượng nhập siêu của một nước)
  payments deficit
  thâm hụt thanh toán giao dịch (chỉ hiện tượng nhập siêu của một nước)
  thâm hụt
  accumulated deficit
  thâm hụt lũy kế
  annual deficit
  thâm hụt mặt hàng năm
  balance of payment deficit
  thâm hụt cán cân nặng thanh toán
  balance of payments deficit
  thâm hụt cán cân nặng chi thu (quốc tế)
  balance of payments deficit
  thâm hụt chi thu (quốc tế)
  budget deficit
  thâm hụt ngân quỹ
  budget deficit
  thâm hụt ngân sách
  budget deficit budget
  thâm hụt ngân sách
  budgetary deficit
  thâm hụt ngân sách
  capital deficit
  thâm hụt vốn
  cash deficit
  thâm hụt quỹ
  cash deficit
  thâm hụt chi phí mặt
  chronic trade deficit
  thâm hụt, mậu dịch thông thường xuyên
  corporate deficit
  thâm hụt của công ty
  deficit budget
  ngân sách thâm nám hụt
  deficit country
  nước thâm nám hụt
  deficit covering
  bù đậy thâm nám hụt
  deficit financing
  ngân sách thâm nám hụt
  deficit financing
  tài trợ vị thâm nám hụt ngân sách
  deficit in revenue
  thu nhập thâm nám hụt mặt hàng năm
  deficit of the balance of payments
  thâm hụt cán cân nặng thanh toán
  deficit of the balance of trade
  thâm hụt cán cân nặng mậu dịch
  external deficit
  thâm hụt đối ngoại
  financial deficit
  thâm hụt ngân sách
  financial deficit
  thâm hụt tài chính
  foreign trade deficit
  thâm hụt nước ngoài thương
  fundamental deficit
  thâm hụt đem tính căn bản
  government budget deficit
  thâm hụt ngân sách của chủ yếu phủ
  international payment deficit
  thâm hụt thanh toán giao dịch quốc tế
  large deficit
  thâm hụt số lớn
  large external deficit
  thâm hụt đối nước ngoài lớn
  make good the deficit
  bù đậy khu vực thâm nám hụt
  make good the deficit (to...)
  bù đậy khu vực thâm nám hụt
  natural employment deficit
  thâm hụt ở tầm mức việc thực hiện tự động nhiên
  operating deficit
  thâm hụt doanh nghiệp
  overall deficit
  thâm hụt toàn diện
  payment deficit
  thâm hụt chi trả
  payment deficit
  thâm hụt thanh toán giao dịch (chỉ hiện tượng nhập siêu của một nước)
  payments deficit
  thâm hụt thanh toán giao dịch (chỉ hiện tượng nhập siêu của một nước)
  public sector deficit
  thâm hụt của chống ngôi nhà nước
  public sector deficit
  thâm hụt nhập chống công
  run a deficit (to...)
  bị thâm nám hụt
  slash the budget deficit
  giảm đáng chú ý thâm nám hụt ngân sách
  sterling deficit
  thâm hụt bảng Anh
  surplus or deficit of annual receipts
  thặng dư hoặc thâm nám hụt của thu nhập mặt hàng năm
  temporary deficit
  thâm hụt lâm thời
  trade deficit
  thâm hụt mậu dịch
  trade deficit
  thâm hụt mậu dịch, cán cân nặng thương mại
  trade deficit or surplus
  thâm hụt hoặc thặng dư thương mại
  thâm thủng
  budget deficit
  thâm thủng ngân sách
  trade deficit or surplus
  thâm thủng hoặc thặng dư mậu dịch
  thiếu hụt
  deficit financing
  tài trợ thiếu thốn hụt
  deficit in weight
  thiếu hụt trọng lượng
  deficit net worth
  thiếu hụt vốn
  deficit of labour power
  thiếu hụt mức độ lao động
  external deficit
  thiếu hụt đối ngoại
  bội chi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  arrears , dead horse , defalcation , mặc định , deficiency , due bill , dues , inadequacy , in hock , insufficience , insufficiency , in the hole , in the red , lack , loss , paucity , red ink , scantiness , shortcoming , shortfall , underage , defect , poverty , scantness , scarceness , scarcity , disadvantage , impairment , shortage

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: deficit là gì

  Xem thêm: malpractice là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ