deduce là gì

/di´dju:s/

Thông dụng

Ngoại động từ

Suy đi ra, luận đi ra, suy đoán, suy diễn
Vạch lại lai lịch xuất xứ (của người này...)

hình thái từ

  • V-ing: deducing
  • V-ed: deduced

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) suy diễn; kết luận
deduce from
suy từ

Kỹ thuật công cộng

kết luận
suy diễn
suy ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
add up , analyze , assume , be afraid , boil down , cogitate , collect , conceive , conclude , consider , deduct , deem , derive , draw , fancy , figure , gather , glean , have a hunch , imagine , infer , judge , make , make out , presume , presuppose , ratiocinate , read into , reason , regard , surmise , take to tướng mean , understand , comprehend , deduce , estimate , evolve , extract , extrapolate , guess , prove , trace , work out

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: deduce là gì

Xem thêm: jaws là gì

NHÀ TÀI TRỢ