decent là gì

Thông tin tưởng thuật ngữ decent giờ Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm decent giờ Anh decent
(phát âm hoàn toàn có thể ko chuẩn)

Hình hình ảnh mang đến thuật ngữ decent

Bạn đang được lựa chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập kể từ khóa nhằm tra.


Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành

Định nghĩa - Khái niệm

decent giờ Anh?

Dưới đó là định nghĩa, khái niệm và phân tích và lý giải cách sử dụng kể từ decent vô giờ Anh. Sau khi gọi kết thúc nội dung này chắc chắn rằng các bạn sẽ biết kể từ decent giờ Anh tức thị gì.

Bạn đang xem: decent là gì

Xem thêm: malpractice là gì

Xem thêm: scalp là gì

decent /'di:snt/

* tính từ
- phù hợp với khuôn phép
- đứng đắn, đoan trang, tề chỉnh
- lịch thiệp, tao nhã
- tương đối, tươm tất tất
=a decent dinner+ bữa tiệc tươm tất tất
=a decent income+ số chi phí thu nhập kha khá
- (thông tục) đàng hoàng, tốt
=that's very decent of you to tát come+ anh cho tới nghịch ngợm thiệt đàng hoàng quá
=a decent fellow+ người đàng hoàng đứng đắn
-(ngôn ngữ căn nhà trường), (từ lóng) nhân từ, ko nghiêm trang khắc

Thuật ngữ tương quan cho tới decent

 • horsehide giờ Anh là gì?
 • coach-work giờ Anh là gì?
 • annihilates giờ Anh là gì?
 • habitué giờ Anh là gì?
 • clarinets giờ Anh là gì?
 • drafter giờ Anh là gì?
 • electro-optic modulation giờ Anh là gì?
 • foreman giờ Anh là gì?
 • multitudinous giờ Anh là gì?
 • selenologist giờ Anh là gì?
 • onstage giờ Anh là gì?
 • deplore giờ Anh là gì?
 • kernels giờ Anh là gì?
 • magnifier giờ Anh là gì?
 • school-ship giờ Anh là gì?

Tóm lại nội dung chân thành và ý nghĩa của decent vô giờ Anh

decent sở hữu nghĩa là: decent /'di:snt/* tính từ- phù hợp với khuôn phép- đứng đắn, đoan trang, tề chỉnh- lịch thiệp, tao nhã- tương đối, tươm tất tất=a decent dinner+ bữa tiệc tươm tất tất=a decent income+ số chi phí thu nhập kha khá- (thông tục) đàng hoàng, tốt=that's very decent of you to tát come+ anh cho tới nghịch ngợm thiệt đàng hoàng quá=a decent fellow+ người đàng hoàng đứng đắn-(ngôn ngữ căn nhà trường), (từ lóng) nhân từ, ko nghiêm trang khắc

Đây là cách sử dụng decent giờ Anh. Đây là một trong những thuật ngữ Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2023.

Cùng học tập giờ Anh

Hôm ni chúng ta tiếp tục học tập được thuật ngữ decent giờ Anh là gì? với Từ Điển Số rồi cần không? Hãy truy vấn crights.org.vn nhằm tra cứu giúp vấn đề những thuật ngữ chuyên nghiệp ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tiếp được cập nhập. Từ Điển Số là một trong những trang web phân tích và lý giải chân thành và ý nghĩa tự vị chuyên nghiệp ngành thông thường sử dụng cho những ngữ điệu chủ yếu bên trên trái đất. quý khách hàng hoàn toàn có thể coi tự vị Anh Việt cho những người quốc tế với thương hiệu Enlish Vietnamese Dictionary bên trên phía trên.

Từ điển Việt Anh

decent /'di:snt/* tính từ- phù hợp với khuôn phép- đứng đắn giờ Anh là gì?
đoan trang giờ Anh là gì?
tề chỉnh- lịch thiệp giờ Anh là gì?
tao nhã- tương đối giờ Anh là gì?
tươm tất tất=a decent dinner+ bữa tiệc tươm tất tất=a decent income+ số chi phí thu nhập kha khá- (thông tục) đàng hoàng giờ Anh là gì?
tốt=that's very decent of you to tát come+ anh cho tới nghịch ngợm thiệt đàng hoàng quá=a decent fellow+ người đàng hoàng đứng đắn-(ngôn ngữ căn nhà trường) giờ Anh là gì?
(từ lóng) nhân từ giờ Anh là gì?
ko nghiêm trang khắc

Tác giả

Bình luận