count on là gì


Trang trước

Bạn đang xem: count on là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Count on sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Count on

Ý nghĩa của Count on là:

 • Phụ nằm trong vô, phụ thuộc vào, tin tưởng vào

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Count on:

- You can COUNT ON them; if they have promised to lớn tự something, they'll tự it. Bạn rất có thể tin tưởng vô họ; nếu như chúng ta tiếp tục hứa làm cái gi, chúng ta tiếp tục thực hiện vấn đề đó.

Nghĩa kể từ Count on

Ý nghĩa của Count on là:

 • Mong đợi điều gì xẩy ra và xây cất plan phụ thuộc vào nó

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Count on:

- I was COUNTING ON the payment arriving last week and was really angry when it didn't arrive as I didn't have enough money to lớn pay for everything. Tôi tiếp tục chờ mong khoản giao dịch cho tới vô tuần trước đó và thiệt sự tức giận Khi nó dường như không cho tới thực hiện tôi không tồn tại đầy đủ chi phí nhằm chi trả mang lại mọi thứ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Count on bên trên, động kể từ Count còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Count against

 • Cụm động kể từ Count among

 • Cụm động kể từ Count down

 • Cụm động kể từ Count for

 • Cụm động kể từ Count in

 • Cụm động kể từ Count off

 • Cụm động kể từ Count on

 • Xem thêm: disposed of là gì

  Cụm động kể từ Count out

 • Cụm động kể từ Count towards

 • Cụm động kể từ Count up

 • Cụm động kể từ Count upon


Trang trước

Trang sau  

c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: bolus là gì