continuum là gì

Tìm

Bạn đang xem: continuum là gì

continuum

 • danh từ
  • số nhiều continua, continuums
  • (triết học) thể liên tục
  • (toán học) continum
  • (sinh học) thảm thực vật liền


 môi ngôi trường liên tục
 • mechanics of continuum: cơ học tập môi trường thiên nhiên liên tục
 • Lĩnh vực: giao thông vận tải & vận tải
   bộ thăm dò rađaCW
  Lĩnh vực: xây dựng
   miền liên tục
 • continuum system: hệ miền liên tục

 • bebless continuum

   continum ko trở thành mạng

  continuum bands

   dải liên tục

  continuum emission

   sự trừng trị thanh liên tục

  continuum hypothesis

   giả thuyết continum

  continuum mechanics

   cơ học tập continum

  continuum mechanics

   lý thuyết số c

  continuum mechanics

   lý thuyết ngôi trường cổ điển

  continuum mechanics

   vật lý continum

  continuum physics

   vật lý continum

  continuum problem

   bài toán continum

  continuum system

   hệ continum

  deformation-free continuum

   continum ko biến đổi dạng

  electron continuum

  Xem thêm: instant là gì

   continum năng lượng điện tử

  indecomposable continuum

   continum ko phân tách được

  irreducible continuum

   continum ko khả quy

  linear continuum

   continum tuyến tính

  locally connected continuum

   continum liên thông địa phương

  rigid continuum

   continum cứng

  tree-like continuum

   continum hình cây

  triode continuum

   continum phụ thân cực

  triodic continuum

   continum phụ thân cực

  webless continuum

   continum ko trở thành mạng

  Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

  Xem thêm: area nghĩa là gì


  Từ điển WordNet

   n.

  • a continuous nonspatial whole or extent or succession in which no part or portion is distinct of distinguishable from adjacent parts